Mega Limburg ziet winst 47 pct dalen

Mega Limburg, het Limburgse gas- en elektriciteitsbedrijf, heeft zijn winst vorig jaar met ruim 47 procent zien dalen van 22,6 miljoen in 1991 tot 12,2 miljoen gulden. De omzet steeg van 1406 miljoen tot 1409 miljoen gulden. Dit blijkt uit het jaarverslag over 1992.

De bedrijfsopbrengsten stegen van 1506 miljoen tot 1518 miljoen gulden. De bedrijfslasten gingen van 1438 miljoen naar 1475 miljoen gulden. Het bedrijfsresultaat daalde van 67,8 miljoen tot 43,4 miljoen gulden.

De opbrengsten uit gasleveringen daalden met 5,4 procent van 644 miljoen tot 609 miljoen gulden. Als gevolg van minder afzet aan kleinverbruikers en voorblokverwarming daalden ook in volume gemeten de gasleveringen. De opbrengsten van de levering van elektriciteit stegen van 762 miljoen naar 800 miljoen gulden.

De verminderde economische groei heeft onzekerheid doen ontstaan voor de industriële afname van elektriciteit. Mega verwacht desondanks voor het lopende jaar een beperkt hoger resultaat dan in 1992 en een gematigd hogere omzet.