Maij-Weggen ziet af van spitsheffing

DEN HAAG, 30 JUNI. Minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) zal deze kabinetsperiode geen wetsvoorstel indienen om een spitsheffing in te voeren.

Zij ziet hiervan af, omdat de drie grootste fracties in de Tweede Kamer zich ertegen verzetten. Tot dusverre wilde Maij-Weggen het voorstel om in 1996 de heffing in te voeren nog dit jaar aan de Kamer aanbieden. De VVD-fractie liet gisteren in een overleg met de minister in de Tweede Kamer weten ronduit tegen de spitsheffing te zijn. Woordvoerder Reitsma van het CDA noemde de spitsheffing een vorm van motorrijtuigenbelasting, die daarom door het ministerie van financiën zou moeten worden uitgewerkt. Volgens VVD, CDA en PvdA is het onzeker of de kosten van invoering zullen opwegen tegen de opbrengsten. De minister meent dat de invoering van het systeem 200 miljoen gulden kost en dat het onderhoud (van onder meer betaalautomaten en camera's) zo'n 50 miljoen per jaar zal vergen. Hier tegenover zou een jaarlijkse opbrengst van 400 miljoen gulden staan (voor een spitsheffing van vijf gulden per dag of een kwartaalabonnement van 250 gulden). Bovendien zouden de files in de Randstad met een derde verminderen. Het Kamerlid Reitsma zei dit geld te willen gebruiken voor verlaging van de motorrijtuigenbelasting, maar vroeg zich tegelijk af of door het gebruik van sluipwegen de opbrengsten niet tegen zullen vallen.

Maij-Weggen besloot vervolgens het wetsvoorstel over de spitsheffing niet meer in deze kabinetsperiode in te zullen dienen. Volgens haar schrikken de Kamerleden terug voor invoering van de spitsheffing omdat de verkiezingen in zicht komen. Voor de NOS-radio beschuldigde de minister de Tweede Kamer er 's avonds van “bij prijsmechanische maatregelen” tegen files “steeds terug te schrikken”. Volgens haar zal er echter spoedig een moment komen dat de automobilist zélf vraagt om maatregelen tegen “de steeds sneller groeiende” files. D66 en GroenLinks zijn wel voorstander van de spitsheffng. Zij willen de opbrengsten onder meer gebruiken om er de bouw van tunnels mee te financieren.