Keuze voor Graves "cultureel schandaal'; Architectenbond weert minister bij prijsuitreiking

AMSTERDAM, 30 JUNI. De Bond van Nederlandse Architecten stelt de aanwezigheid vanavond van minister d'Ancona van WVC niet op prijs bij de uitreiking van haar jaarlijke onderscheiding, de BNA-kubus. Hiermee protesteert de BNA tegen de zaterdag bekend geworden beslissing van het ministerie om geen Nederlandse architect, maar een buitenlander, de Amerikaan Michael Graves, de nieuwbouw van het ministerie in Den Haag te laten ontwerpen. WVC noemt in een reactie het standpunt van de BNA "bekrompen en hyprocriet'. De BNA-kubus is dit jaar toegekend aan oud-Rijksbouwmeester Frans van Gool.

Volgens de BNA druist de keuze van WVC in tegen de eigen nota van WVC en VROM, "Ruimte voor architectuur'. “Als inschakeling van buitenlanders tot principe verheven wordt - zeker bij typisch Nederlandse opgaven als gevangenissen, culturele centra en ministeries - moet dat als een vijandige miskenning van de kwaliteit van de Nederlandse architecten worden opgevat.” De BNA zal bij leen van de Tweede kamer erop aandringen, dat dit "culturele schandaal' wordt geredresseerd.

“Er bestaat in Nederland en daarbuiten een eeuwenoude traditie van culturele uitwisseling op het gebied van de architectuur. In de nota "Ruimte voor archtiectuur' wordt bovendien een belangrijke plaats ingeruimd voor internationalisering. Het is wel erg hypocriet om Nederlandse architecten aan te meodigen in het buitenland opdrachten aan te nemen, maar buitenlandse architecten in Nederland te boycotten.” WVC wijst erop, dat het grootste deel van zijn nieuwe ruimte door Sjoerd Soeters is ontworpen, en dat slechts een deel vanhet ministerie in het door Graves te ontwerpen "transitorium' komt. Als voorbeelden van Nederlanders die in het buitenland bouwen noemt WVC Rem Koolhaas (Lille, Japan, Frankrijk) en Herman Hertzberger (Berlijn, Japan).