Kamer tegen tekenen van protocol bij "Schengen'

DEN HAAG, 30 JUNI. De Tweede Kamer vindt dat de Nederlandse regering zich moet onthouden van ondertekening van een protocol dat hoort bij het Akkoord van Schengen. Dit bleek gistermiddag tijdens een spoeddebat in de Tweede Kamer.

Staatssecretaris Dankert (Europese zaken) zou vandaag in Madrid, namens de regering, zijn handtekening zetten onder het protocol dat de gevolgen regelt die de Asielovereenkomst van Dublin heeft voor een aantal bepalingen uit "Schengen'. In een spoeddebatje sprak de Kamer gisteren via een motie van CDA, PvdA en VVD uit niet voor ondertekening op dit moment te voelen. De overweging daarbij is dat de overeenkomst van Dublin, gesloten in 1990, op een aantal punten strengere bepalingen bevat dan het de Uitvoeringsovereenkomst bij het Akkoord van Schengen. Bovendien is de Asielovereenkomst nog niet door de Tweede Kamer goedgekeurd.

De Kamer heeft in het verleden bij de debatten over het Akkoord van Schengen diverse keren bezwaar aangetekend bij de gebrekkige informatievoorziening door de regering over de details van het supra-nationaal overleg. Bij de parlementaire behandeling van "Schengen' legde de Kamer op voorstel van PvdA en CDA vast, dat de Kamer kan meepraten over aanpassingen in de uitvoering van het verdrag van Schengen. De Kamer vindt dat ook in dit geval in de geest van dit besluit moet worden gehandeld.

Staatssecretaris Kosto (justitie) zei gisteren “niet bovenmatig gelukkig” te zijn met de motie. Hij vindt dat de Kamer over voldoende informatie beschikt om de strekking van het protocol te kunen beoordelen. Kosto legde er de nadruk op dat ondertekening een eigen verantwoordelijkheid van de regering is.