Iran: "preventieve' actie tegen verzet

TEHERAN, 30 JUNI. Iran zal voortaan niet meer aarzelen “preventieve” operaties te lanceren tegen de in Irak gevestigde Iraanse verzetsorganisatie Mujahedeen-Khalq.

Die verharding van de Iraanse positie tegenover de Mujahedeen-Khalq werd gisteren aangekondigd door hojatoleslam Hassan Rouhani, secretaris van de Nationale Veiligheidsraad en vice-voorzitter van het Iraanse parlement. De Mujahedeen-Khalq onderneemt geregeld guerrilla-acties op Iraans grondgebied. Tot dusverre ging Iran niet verder dan de guerrillastrijders te achtervolgen, hoewel ook van tijd tot tijd luchtaanvallen op guerrillabases binnen Irak werden ondernomen. (AFP)