"Honderden gevangenen geëxecuteerd in Kashmir'

NEW DELHI, 30 JUNI. De Indiase veiligheidstroepen in Jammu-Kashmir hebben honderden gedetineerden terechtgesteld in het kader van hun poging de opstand in de omstreden deelstaat neer te slaan. Twee internationale mensenrechtengroepen hebben dit gisteren meegedeeld in een felle aanklacht tegen het Indiase optreden.

De rebellie in het overwegend door moslims bewoonde Kashmir laaide in 1989 op. Opstandelingen - die overigens zelf ook door de twee groepen worden gekritiseerd wegens excessen tegen burgers - vechten voor onafhankelijkheid van de deelstaat dan wel aansluiting bij Pakistan. India en Pakistan hebben sinds hun onafhankelijkheid in 1947 verscheidene oorlogen over het gebied uitgevochten. Volgens politie en ziekenhuizen hebben sinds 1989 in Kashmir zeker 12.000 mensen de dood gevonden als uitvloeisel van de vijandelijkheden tussen opstandelingen en leger.

“Het Indiase leger en de veiligheidsdiensten die in Kashmir opereren hebben systematisch de mensenrechten en de humanitaire wet geschonden door gedetineerden zonder vorm van proces te executeren en in vergeldingsaanvallen burgers te doden”, aldus de in de VS gevestigde organisaties Asia Watch en Artsen voor Mensenrechten. “Buitengerechtelijke executies en verdwijningen in Kashmir lopen minimaal in de honderden”, aldus het rapport. Bovendien zijn foltering en verkrachting wijd-verbreid, en worden artsen verhinderd hun taak te vervullen.

Volgens de twee organisaties wordt het treden van leger en politie steeds harder. Dit getuigt van “de mislukking van de Indiase regeringspolitiek om de politieke crisis met repressieve middelen te beëindigen”. “De Indiase strijd om Kashmir is een oorlog tegen het volk geworden.”

Een Indiase onderminister zei vorige week dat de regering overweegt het Rode Kruis in Kashmir toe te laten. Hij zei bovendien bevelen te hebben uitgevaardigd die duidelijk maken dat sterfgevallen in detentie niet worden getolereerd. (Reuter, AP)