Haven Vlissingen

De nv Haven van Vlissingen heeft vorig jaar een winst behaald van 1,43 miljoen gulden na een verlies van 0,9 miljoen in 1991. De omzet nam met ongeveer twee procent toe van 72,7 miljoen gulden tot 74,5 miljoen gulden. Over 1993 wordt een zelfde resultaat na belasting als in 1992 zeker haalbaar geacht.