"Geen geheime reactor in Irak'

WASHINGTON/ BAGDAD, 30 JUNI. Er is geen bewijs dat Irak een geheime reactor bezit om plutonium te produceren, aldus een deskundige van de Verenigde Naties die vandaag een vijfdaagse nucleaire inspectiemissie in Irak afsloot. “Na deze kwestie twee jaar lang te hebben onderzocht denk ik dat het tijd wordt haar op een laag pitje te zetten”, zei Bob Kelley, een Amerikaanse kerngeleerde van het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA).

“We hebben een enorme hoeveelheid gegevens over dit onderwerp geanalyseerd, en ik denk dat het tijd wordt dit verhaal naar het rijk der fabelen te verwijzen”, aldus Kelley. Hij onderstreepte dat de VN, die na de oorlog van 1991 tussen Irak en anti-Iraakse coalitie de zaak aan het werk zijn gegaan om het land van zijn massa-vernietigingswapens te ontdoen, het idee van een verborgen reactor voortdurend zeer serieus hebben genomen. Kelley, die aan tien van de twintig nucleaire inspectiemissies van de VN in Irak heeft deelgenomen, wees erop dat “we elke aanwijzing die we ter beschikking hebben gekregen, hebben nagespeurd”. Het IAEA, dat door de Veiligheidsraad van de VN is belast met de ontmanteling van het Iraakse nucleaire bewapeningsprogramma, is bereid het dossier te heropenen als er nieuwe gegevens naar boven komen. “Maar er is geen reden om aan te nemen dat er een verborgen reactor in Irak is”, aldus Kelley.

In Washington verzekerde ook de Amerikaanse onderminister voor politiek-militaire aangelegenheden, Robert Gallucci, dat oorlog plus internationale inspectie het Iraakse nucleaire programma heeft “platgeslagen”. Op een hoorzitting van de ondercommissie voor buitenlandse zaken van het Huis van Afgevaardigden over Irak zei hij ervan uit te gaan dat het Iraakse nucleaire programma van de baan is, althans op de korte termijn en zolang het handelsembargo van kracht blijft en de VN-inspecties voortduren. “Op lange termijn vormt Irak echter nog steeds een nucleaire dreiging”, meende hij. Sommige getuigen waren het echter niet met hem eens: zij plaatsten vraagtekens bij de effectiviteit van de inspecties en hielden vol dat mogelijk nog nucleaire-, chemische- en biologische-wapenfaciliteiten verborgen bleven.

Dezelfde ondercomissie kreeg een rapport van haar staf voorgelegd, volgens hetwelk Irak in staat is gebleken ondanks het handelsembargo een groot deel van zijn in de oorlog beschadigde materieel te herstellen en 80 procent van zijn conventionele-wapenfabrieken te herbouwen. Dit is overigens niet in strijd met de bestandsvoorwaarden die de Veiligheidsraad van de VN Irak heeft opgelegd.

Volgens het rapport heeft Irak alle ter beschikking staande middelen in het militaire wederopbouwprogramma gestoken. “Als resultaat zal Irak weaarschijnlijk op heel korte termijn als de overheersende militaire macht in de regio terugkeren.” (AP, Reuter)