Forse winstdaling M & R De Monchy

Als gevolg van bewust gekozen beleid - waar het bestuur een filosofisch getinte beschouwing in het jaarverslag aan wijdt - heeft de Rotterdamse handelsonderneming M & R de Monchy vorig jaar aanzienlijk minder winst geboekt dan in 1991.

De onderneming bevindt zich in een overgangsfase die wordt omschreven als een “oogst/zaai proces”. In de afgelopen jaren heeft De Monchy “geoogst” door bewust een aantal zeer goed renderende industriële ondernemingen af te stoten en “gezaaid” door nieuwe belangen in de handel te nemen. Het zal enige tijd duren voordat de nieuwe deelnemingen in bevredigende mate zullen bijdragen aan de groepsresultaten.

De winst daalde van 1,5 miljoen gulden tot 428.000 gulden of per aandeel van 96,52 tot 27,61 gulden. De Monchy passeert het dividend; over 1991 werd nog 47 gulden per aandeel uitgekeerd tegen 480 gulden over 1990. In de einduitkomst is 1,6 miljoen aan herstructureringslasten verwerkt. Het bedrijfsresultaat verminderde van 2,7 miljoen tot 1,6 miljoen gulden; de omzet daalde van 64,3 miljoen tot 57,3 miljoen. De kasstroom (netto winst plus afschrijvingen) zakte van 4,4 miljoen of 275,29 gulden per aandeel tot 3,2 miljoen of 219,41 gulden per aandeel. De investeringen daalden van 3,9 miljoen tot 2,6 miljoen gulden.