Fokker vreest dit jaar verlies van 150 mln

ROTTERDAM, 30 JUNI. Fokker verwacht dit jaar als gevolg van hoge rentelasten en saneringskosten een verlies van 150 miljoen gulden. Dit heeft Fokker gisteren bekend gemaakt.

Volgens de vliegtuigbouwer hebben de participatie van Deutsche Aerospace (Dasa) en inmiddels genomen maatregelen een “positieve invloed” op het financiële resultaat in 1994 en daarna. Het verlies van Fokker wordt veroorzaakt door de kosten van het schrappen van 2100 van de 12.500 arbeidsplaatsen. Reden voor de reductie van banen was het terugschroeven van de produktie van vliegtuigen.

Een andere oorzaak van het verlies van Fokker zijn de hoge rentelasten die het gevolg zijn van de grote voorraad onverkochte vliegtuigen. Inmiddels heeft Fokker besloten niet meer op voorraad te produceren, maar alleen Fokker 100's af te bouwen die direct aan een klant kunnen worden afgeleverd. Door alle verliezen dit jaar te nemen, bouwt Fokker een fiscaal compensabel verlies op dat de komende jaren kan worden gebruikt.

Vorig jaar boekte Fokker nog een netto winst van 20 miljoen gulden (1991: 77 miljoen gulden) bij een omzet van 3,63 miljard gulden. Ook toen kampte het bedrijf al met een hoge schuldenlast. Fokker wil het niveau van de rentedragende schulden in de loop van dit jaar verlagen. Een dure financiering van 180 miljoen gulden voor de korte termijn is omgezet in een lange termijn-financiering via het fonds van het Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR). Aanvankelijk was bij de overname van Fokker door Dasa afgesproken dat de Nederlandse staat voor deze lening garant zou staan.

Grootaandeelhouder Dasa heeft een aantal maatregelen genomen om de financiële positie van Fokker te versterken. Het eigen vermogen van Fokker is op 19 mei verhoogd met 397 miljoen gulden. Op korte termijn zal de tweede fase van de herkapitalisatie die is overeengekomen bij de overname van 51 procent van de aandelen Fokker door Dase plaatsvinden. Er zal een converteerbare achtergestelde obligatielening van 334 miljoen gulden worden uitgegeven. Dasa en de Nederlandse staat stellen zich garant voor het opnemen van de nieuw uit te geven obligaties.

De koers van Fokker op de Amsterdamse effectenbeurs daalde vanmorgen na debekendmaking van het verlies met drie dubbeltjes op 17,10 gulden. Onlangs was de koers gestegen nadat Fokker begin deze maand de eerste orders voor Fokker 100's en 50's boekte.

Fokker heeft gisteren in Moskou een contract afgesloten met een Russisch onderzoeksinstituut over het ontwikkelen van een parachute voor de Europese ruimteraket Ariane-5. De parachute zal gebruikt worden voor de landing van een aantal stuwraketten van de Ariane-5. Met het contract is een bedrag gemoeid van 18 miljoen gulden.

Fokker Space & Systems zal de parachutes ontwerpen en de bouwtekeningen aan de Russen leveren die de valschermen vervolgens in Moskou in produktie nemen. Daarbij wordt ook het Spaanse bedrijf Confecciones Industriales Madrilenes betrokken.

De parachutes moeten de aandrijfraketten onbeschadigd terugbrengen op aarde waarna onderzoek moet uitwijzen hoe de stuwraketten en de hoofdraket verbeterd kunnen worden. Ze zullen worden gebruikt voor de eerste twee lanceringen van de Ariane-5. De eerste vlucht staat voor oktober 1995 op het programma.