Estland krijgt weer aardgas uit Rusland

MOSKOU, 30 JUNI. Rusland heeft de gasleveranties aan Estland hervat, vier dagen nadat ze waren gestaakt, formeel omdat de Esten niet op tijd voor de leveranties betalen.

In werkelijkheid vormde de Russische actie waarschijnlijk een protest tegen de nieuwe Estse vreemdelingenwet, die door de Russische minderheid in Estland als discriminerend wordt beschouwd en die in Moskou is veroordeeld als “apartheid” en “etnische zuivering”. De wet verplicht de niet-Esten binnen twee jaar het staatsburgerschap of een verblijfsvergunning aan te vragen; wie dat niet doet, kan worden uitgewezen.

De hervatting van de gasleveranties aan Estland wordt gezien als een reactie op het besluit van de Estse president, Lennart Meri, om de door het parlement goedgekeurde wet pas te ondertekenen na advies van internationale organisaties als de Raad van Europa en de Europese Veiligheidsconferentie te hebben ingewonnen. In Estland is gisteren gezegd dat de Russen weer gas leveren op voorwaarde dat Estland de helft van de uitstaande schuld per 10 juli en de rest per 1 augustus betaalt.

De Estse vreemdelingenwet was voor de gemeenteraad van de noordoostelijke industriestad Narva aanleiding een referendum uit te schrijven over het uitroepen van de autonomie. Narva wordt voor negentig procent bevolkt door Russen. Gisteren liet de gemeenteraad weten dat er geen plannen bestaan voor de formele afscheiding van Narva. De Estse regering heeft het referendum scherp veroordeeld, maar gisteren laten weten geen geweld te zullen gebruiken om het te verhinderen. Wel gaat er een regeringsdelegatie naar Narva om de vreemdelingenwet uit te leggen. Volgens de regering in Tallinn is de onrust onder de Russen in Estland het resultaat van “desinformatie” over de consequenties van de wet. (AP, Reuter)