EG eens over normen voor vuilverbranding

BRUSSEL, 30 JUNI. De Europese milieuministers hebben gisteren overeenstemming bereikt over het vaststellen van strikte limieten voor vuilverbrandingsinstallaties en plannen goedgekeurd voor de vermindering van luchtvervuiling door rookgassen. Vanaf 1997 gaan de normen gelden die nu al in Duitsland worden toegepast.

De bewindslieden werden het eens over standaarden in de hele EG voor vuilverbrandingsinstallaties om de uitstoot van giftige gassen, waaronder dioxine, en watervervuiling als gevolg van verbranding en storten te verminderen. Uitstootlimieten zullen gelden voor verbrandingsgassen, zware metalen en metaaldampen. Verder komt er een verplichte controle van vuilverbrandingsinstallaties. Degenen die een vergunning voor zo'n installatie vragen, moeten kunnen garanderen dat het afval grondig wordt verbrand. Verder moeten binnen tien jaar tankinstallaties voor vervoer en opslag van benzine en gas zijn aangepast aan nieuwe regels ter beperking van het ontsnappen van dampen.

In Duitsland en Denemarken bestaan al dergelijke strenge regels. Het staat EG-landen vrij strengere regels te hanteren dan de EG-standaard. De Franse minister voor milieu, Michel Barnier, waarschuwde tijdens het tweedaagse beraad Duitsland voor het effect van de strenge Duitse regels voor recycling van afval. Door de te geringe verwerkingscapaciteit moet Duitsland nu papier, glas en metaal exporteren naar EG-lidstaten en landen in de Derde Wereld. Barnier drong aan op de totstandkoming van een systeem voor recycling dat voor de hele EG geldt.

De ministers namen nog geen besluit over voorstellen van de Europese Commissie die EG-lidstaten ertoe verplichten over tien jaar 90 procent van hun verpakkingsmateriaal te recyclen. Standaardisering is nodig om te voorkomen dat regels voor recycling leiden tot concurrentievervalsing binnen de Europese markt. Op dit moment produceert de EG jaarlijks 50 miljoen ton afval, waarvan 20 procent wordt hergebruikt.

De Europese Commissie heeft gisteren criteria vastgesteld voor de eerste twee "Ecolabels'. Aan deze labels moet de consument kunnen zien of produkten milieuvriendelijk zijn. Afgelopen maart had de ministerraad van de twaalf lidstaten een voorstel om een Ecolabel in te voeren al goedgekeurd. Het logo stelt een margriet voor, waarvan de bloem bestaat uit twaalf sterren. De eerste Ecolabels betreffen was- en vaatwasmachines. De criteria betreffen het verbruik van energie, water en wasmiddelen. (Reuter, AFP)

Een woordvoerder van het minister van VROM zei desgevraagd “geen problemen” te voorzien voor Nederland om in 1997 aan de normen te voldoen. Enkele belangrijke vuilverbrandingsovens, waaronder de AVR in Rijnmond, voldoen al aan de nu overeengekomen EG-standaard.