Boerderijen weg van bossen en natuur

DEN HAAG, 30 JUNI. Het kabinet trekt de komende vijf jaar ruim 170 miljoen gulden uit voor de verplaatsing van veebedrijven uit de nabijheid van bos- en natuurgebieden.

Dat blijkt uit het structuurschema Groene Ruimte van de ministers Bukman (landbouw, natuurbeheer en visserij) en Alders (milieu). Voor de aankoop van grond en het beheer van landelijk gebieden verhoogt het kabinet het huidige bedrag van 800 miljoen gulden met 200 miljoen per jaar. Met dat geld moet binnen 25 jaar de aanleg van "strategische groenprojecten' gerealiseerd worden. Het kabinet wil dat rundveehouderijen verhuizen naar delen van Nederland die geen mestoverschot kennen. Varkens- en kippenbedrijven mogen binnen de zandgebieden worden verplaatst, zodat de concentratie van de intensieve veehouderij gehandhaafd kan blijven.