BIJKLUSSEN

Is het gewenst dat een top-employé van een researchbedrijf voor eigen rekening research-contracten mag afsluiten op het gebied waarin dat researchbedrijf zelf actief is? Het lijkt me een vraag die door ieder particulier bedrijf ontkennend beantwoord zal worden, zeker als die employé door zijn positie in het bedrijf de bevoegdheid heeft zulke contracten voor rekening van het bedrijf af te sluiten.

De vraag is voor de universiteiten actueel geworden, nu zij worden aangemoedigd om geld te verdienen met het op contractuele basis leveren van research en adviezen.

De gevaren lijken mij evident. De hoogleraar, die namens de universiteit research- of adviescontracten kan afsluiten, maar voor dezelfde activiteiten ook voor eigen rekening mag contracteren, concurreert niet alleen, door voor die laatste optie te kiezen, met zijn werkgever, maar hij komt bovendien in de verleiding, de voordeliger contracten voor eigen rekening te houden en de minder voordelige voor rekening van zijn werkgever te laten.

Het komt me voor dat op grond van beide overwegingen, ieder op zich zelf, geen particulier bedrijf een dergelijke vrijheid aan zijn employés zou willen laten. Zou dat dan niet ook moeten gelden voor de ondernemende universiteite! Ik vraag me af of deze toch niet onbelangrijke vraag niet een beetje onderbelicht is gebleven in sommige commentaren naar aanleiding van de affaire In 't Veld.

    • H. Drion