Bedrijf mag data van allochtonen geheimhouden

DEN HAAG, 30 JUNI. De informatie die individuele bedrijven straks moeten verstrekken over het aantal allochtonen dat ze in dienst hebben zal niet voor het publiek beschikbaar zijn. De Partij van de Arbeid heeft zich vanmiddag door minister De Vries (sociale zaken en werkgelegenheid) laten overtuigen dat die openbaarheid niet nodig is.

De Vries zegde toe dat met name minderhedenorganisaties, als zij met de Regionale Bureaus voor de Arbeidsvoorziening (RBA's) overleggen over de informatie over het aantal allochtonen in sectoren en bedrijfstakken, ook inzicht kunnen krijgen in de cijfers van individuele bedrijven. PvdA-woordvoerder Apostolou noemde dit “winst”.

Het zag er daarom aan het begin van de middag naar uit dat de PvdA het wetsvoorstel van het kabinet zal steunen. Dat wetsvoorstel moest gisteravond en vandaag concurreren met een wetsontwerp van de oppositie. Beide wetsontwerpen willen de grote werkloosheid onder allochtonen - 40 procent van de Turkse en Marokkaanse beroepsbevolking zit zonder werk - verlagen. Maar waar het kabinet de arbeidsorganisaties (bedrijven, ziekenhuizen, gemeenten, enz.) wil verplichten tot de administratie en een rapportage op verzoek van de arbeidsbureaus, gaat de oppositie een stap verder.

De VVD, D66 en Groen Links willen alle arbeidsorganisaties van een zekere omvang verplichten tot rapportage, niet aan de arbeidsbureaus maar aan de Kamers van Koophandel, waarbij deze informatie voor het publiek beschikbaar moet zijn.

De PvdA was het hiermee enkele jaren terug eens, maar kiest nu in coalitieverband voor het regeringsvoorstel. Woordvoerder Apostolou vroeg gisteren wèl of de minderhedenorganisaties toegang konden krijgen tot de informatie bij de arbeidsbureaus. Minister De Vries weigerde vanmorgen dat recht wettelijk vast te leggen, maar zegde wel toe dat deze organisaties in specifieke gevallen over zulke informatie zouden kunnen beschikken. Mits aan die informatie geen openbaarheid zou worden gegeven.

De Vries schetste vanmiddag een rooskleuriger beeld van de werkloosheid onder allochtonen dan de Tweede Kamer gisteravond had gegeven. Tussen 1988 en 1992 was het aantal "allochtone' banen met 47.000 gestegen, maar ook de allochtone beroepsbevolking nam fors toe, met 38.000 personen. Vergeleken met de autochtonen profiteerden de allochtonen echter laat van de economische opleving in de jaren tachtig.