Wie het eerst komt, wie het eerst maalt

ROTTERDAM, 29 JUNI. Gisteren zijn de Nederlandse binnenvaartschippers in staking gegaan. Een actie die in de loop van deze en volgende week massaal navolging moet krijgen. De situatie is complex, de Nederlandse schippers hebben met maar liefst drie systemen te maken.

Het overgrote deel van de vracht in Nederland gaat via de vrije markt. Een schipper belt een bevrachter op voor nieuwe lading zodra hij gelost heeft. Op de vaarroute naar Duitsland kennen de schippers zelfs alleen maar deze vrije markt.

Voor vracht die binnen Nederland wordt geladen en gelost, geldt de evenredige vrachtverdeling. Op de schippersbeurs wordt bijna 20 procent van de totale Nederlandse lading aangeboden tegen een vastgestelde minimumprijs. Hier geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. In slappe tijden kunnen de wachttijden oplopen tot twee à drie weken. Het systeem van de evenredige vrachtverdeling is verankerd in de wet.

Voor de zogenoemde Noord/Zuid-route (naar België en Frankrijk) geldt het systeem van de toerbeurten, gelijk aan de evenredige vrachtverdeling. Alleen is dit systeem niet wettelijk vastgelegd. De protesterende schippers pleiten nu voor Europese wetgeving. Mocht de EG niet akkoord gaan, dan moet Nederland volgens hen een bilateraal verdrag met België en Frankrijk sluiten.