"Volgorde celstraf en dwangverpleging moet omgedraaid'

DEN HAAG, 29 JUNI. De volgorde van gevangenisstraf en dwangverpleging (TBS) moet worden omgedraaid. Dit staat in het advies van een commissie onder voorzitterschap van mr. J.W. Fokkens dat gisteren is aangeboden aan staatssecretaris Kosto (justitie).

De commissie-Fokkens constateert dat de combinatie van een lange gevangenisstraf met daarna TBS in de uitvoering veel problemen oproept. Bovendien worden psychisch gestoorde veroordeelden in de praktijk redelijk snel in een TBS-inrichting geplaatst. De behandeling in die klinieken wordt echter vaak gehinderd doordat de delinquenten nog een gevangenisstraf moeten uitzitten. De veroordeelde krijgt bijvoorbeeld wanneer de behandeling goed verloopt geen proefverlof. Ook meent de commissie dat met directe behandeling betere resultaten te behalen zijn.

Fokkens adviseert verder dat wanneer er na de periode van dwangverpleging nog een strafrestant bestaat, de rechter de mogelijkheid moet hebben de veroordeelde vervroegd in vrijheid te stellen.

Volgens de commissie is het nodig dat bij de rechtbanken speciale kamers zich over TBS-zaken buigen. De rechter zou naar het idee van de commissie-Fokkens de bevoegdheid moeten krijgen de verpleging voorwaardelijk te beëindigen. Nu ligt de mogelijkheid tot beëindiging van de TBS-maatregel nog bij de minister.

Kosto zei gisteren bij het in ontvangst nemen van het rapport dat de voorgestelde maatregelen een extra druk zullen leggen op de capaciteit van de TBS-klinieken. Op dit moment verblijven al circa 50 mensen in een Huis van Bewaring in afwachting van plaatsing in zo'n inrichting. Eind dit jaar begint de bouw van de Deltakliniek bij Rotterdam waar 80 plaatsen zijn voor tot TBS veroordeelden. Naar verwachting komt die capaciteit pas eind 1995 beschikbaar. Kosto zei gisteren verder dat een volgend kabinet in ieder geval nog een extra TBS-kliniek zal moeten bouwen.