SNELLE TREIN

De gemeente Den Haag laat de Technische Universiteit Delft een onderzoek uitvoeren naar de mogelijke tracé-keuze van het kabinet over de Hoge-Snelheidslijn (HSL) door de Randstad.

Het kabinet geeft vermoedelijk de voorkeur aan een nieuw tracé ten oosten van Zoetermeer. De gemeente Den Haag vindt dat de HSL over het bestaande spoor langs de eigen stad zou moeten lopen. Het onderzoek van de TU Delft zal zich richten op de vraag of dit technisch mogelijk is.