Schade geheime dienst Irak "overdreven'

WASHINGTON, 29 JUNI. De operaties van de Iraakse inlichtingendienst zijn verlamd door de Amerikaanse raketaanval op haar hoofdkwartier in Bagdad, zo heeft president Bill Clinton gisteren verzekerd. Hij zwoer “al het mogelijke te doen” om terrorisme uit te roeien.

Maar Amerikaanse deskundigen en waarnemers toonden zich uiterst sceptisch. Zij waren het eens dat de activiteit van de geheime diensten mogelijk tijdelijk wordt gehinderd, maar dat de Iraakse president Saddam Hussein er zeker niet door zal worden weerhouden terroristische acties te ondernemen.

Zij wezen erop dat dat het netwerk van inlichtingendiensten in Irak wijd vertakt is: er zijn, naar schatting, een half dozijn diensten die soortgelijke en soms overlappende taken verrichten. Het in het weekeinde aangevallen complex in Bagdad omvat het hoofdkwartier van wat in Washington de Iraakse inlichtingendienst wordt genoemd, de grootste van de verschillende diensten. Daarnaast zijn er onder andere de militaire inlichtigendienst en de interne staatsveiligheidsdienst.

Volgens Michael Eisenstadt, die zich in het Washington Insitituut voor Midden-Oosten Politiek (WINEP) bezighoudt met Iraakse militaire aangelegenheden, is de aangevallen inlichtingendienst de belangrijkste organisator en uitvoerder van operaties in het buitenland. Hij zei te geloven dat Clinton het effect van de aanval had overdreven. “Je kunt hun vermogen om terrorisme uit te voeren niet verlammen”, zei hij, zelfs niet door middel van een zwaardere aanval.

David Kay, die Irak verscheidene malen heeft bezocht aan het hoofd van een nucleaire inspectie- en ontmantelingsmissie van de Verenigde Naties na de oorlog van 1991, zei dat de enige mogelijkheid om Iraks terroristische capaciteiten te ondermijnen was de leiders van de geheime diensten te laten verdwijnen. “Ik denk niet dat je ook maar enige Iraakse operatie verlamt als je alleen maar een gebouw treft wanneer de mensen er niet zijn”, zei hij. “De kracht van elke geheime dienst-activiteit zit niet in een gebouw, die zit in de mensen die haar leiden.”

Volgens Kay speelde de aangevallen inlichtingendienst een belangrijke rol in het complexe Iraakse systeem om in het buitenland materiaal aan te schaffen en personeel te werven voor Saddams nucleaire-bewapeningsprogramma. Minister van defensie Les Aspin zei zaterdagnacht dat de dienst ook verantwoordelijk is voor onderzoek naar en acties tegen vermeende dissidenten binnen Irak. Hij stelde haar voorts verantwoordelijk voor aanvallen in het buitenland als een terroristische campagne in Koeweit en het verijdelde moordkomplot tegen ex-president George Bush, die als rechtvaardiging voor de raketaanval werd genoemd. (AP, Reuter)