Ook GATT-overleg moeilijk; VS en Japan blijven ruziën over handel

TOKIO, 29 JUNI. De bilaterale handelsbesprekingen tussen Amerika en Japan zijn op niets uitgelopen. Het wachten is nu op de vervroegde algemene verkiezingen in Japan op 18 juli en een nieuwe Japanse regering. De delegaties, op het niveau van onder-ministers, braken gisteren in Tokio zonder resultaten de besprekingen af.

Japan weigert tot nu toe pertinent tegemoet te komen aan de Amerikaanse eis dat het zijn handelsoverschot moet verminderen tot anderhalf à twee procent van zijn bruto binnenlands produkt. Tokio wenst zich niet vast te leggen op numerieke "targets' voor diverse Amerikaanse produkten op de Japanse markt en het beschuldigt de Amerikanen van "managed trade' (geleide handel). Een beschuldiging die de Amerikanen op hun beurt met kracht van de hand wijzen. Zij menen juist dat Japan zich schuldig maakt aan geleide handel.

Tijdens diens bezoek aan president Clinton dit voorjaar, zegde de Japanse premier, Kiichi Miyazawa, Amerika toe dat Tokio zou meewerken aan een "handelspolitiek raamwerk', dat de opvolger moest worden van de vorige ronde aan handelsbesprekingen, die over de zogeheten “structurele belemmeringen”. Beide regeringsleiders spraken bovendien af dat dit nieuwe raamwerk vlak voor de wereldtop van de G-7, van 7 tot 9 juli in Tokio, zijn beslag moest krijgen tijdens een nieuwe ontmoeting van Clinton en Miyazawa, dit maal in Tokio. Dat hele plan is nu in duigen gevallen.

Niet bekend

    • Paul Friese