Nog geen commissie in bisdom Haarlem

HAARLEM, 29 JUNI. De hulpbisschop van Haarlem, dr. J. Lescrauwaet, lijkt niet van zins zitting te nemen in de "commissie van wijze mensen' die een onderzoek moet instellen naar de problemen binnen het bisdom.

Begin deze maand besloten bisschop Bomers en de priesterraad tot het instellen van zo'n commissie die voor 1 november “zwaarwegende adviezen over het toekomstig beleid” moet uitbrengen. Volgens H. Baars, lid van de priesterraad, is het onduidelijk wanneer de samenstelling van de commissie rond is. Het bisdom verkeert reeds geruime tijd in een crisis. Vicaris Dürr maakte dit voorjaar bekend eerder te willen opstappen uit onvrede met het beleid van bisschop Bomers. Een delegatie van de dekens van het bisdom deed haar beklag over Bomers bij de nuntius. De vereniging van pastoraal werkenden drong in een verklaring aan op het ontslag van de bisschop wiens bestuurlijke en pastorale werkzaamheden ernstig te wensen zouden overlaten.