Nieuwe generaal in kabinet Guatemala

GUATEMALA-STAD, 29 JUNI. President Ramiro de León van Guatemala heeft zijn extreem conservatieve minister van defensie Perussina vervangen door de veel gematigder generaal Enrquez.

Perussina was door León benoemd na de mislukte "zelfcoup' van ex-president Serrano op 1 juni, hoewel hij die coup gesteund had. Met Perussina in zijn kabinet wilde León de steun verwerven van de conservatieve krachten in het leger. De nieuwe minister van defensie Enrquez droeg bij aan de mislukking van de coup door de legertop over te halen de steun aan Serrano in te trekken. De vervanging van Perussina komt op een moment dat president León, voormalig ombudsman voor de mensenrechten in Guatemala, de eerste kritiek op zijn beleid te verduren krijgt. Hij zou te weinig actie ondernemen tegen door het leger geleide burgerpatrouilles die het platteland terroriseren. De patrouilles werden begin jaren tachtig ingesteld om aanvallen van linkse rebellen af te slaan, maar hebben volgens mensenrechtengroeperingen inmiddels tienduizenden burgers doen "verdwijnen'. Hoewel de 32 jaar durende burgeroorlog in Guatemala in hevigheid afneemt, moorden de patrouilles door. (Reuter)