Nieuw lid Eritrea oefent scherpe kritiek uit op OAE in Kairo

KAIRO, 29 JUNI. Onmiddellijk nadat Eritrea gisteren was aangenomen als kersvers lid van de Organisatie van Afrikaanse Eenheid (OAE), heeft de Eritrese president Isaias Afewerki een rede gehouden waarin hij de verenigde Afrikaanse leiders onthaalde op ongezouten kritiek.

Afewerki hield zijn collega-leiders tijdens een OAE-bijeenkomst in Kairo voor dat ze tientallen jaren niets hadden gedaan om de Eritrese beweging voor onafhankelijkheid van Ethiopië te steunen. Verder verweet hij de OAE dat deze geheel had gefaald om de armoede en de talrijke oorlogen op het Afrikaanse continent onder controle te brengen. “Hoewel de OAE zich dikwijls heeft gepresenteerd als een kampioen van de verheven idealen van eenheid, samenwerking, economische ontwikkeling, mensenrechten en andere waardevolle doelstellingen, heeft ze nagelaten om serieus aan de verwezenlijking hiervan te werken”, aldus de Eritrese president.

De Eritrese leider werd later bijgevallen door de leider van het Zuidafrikaanse ANC, Nelson Mandela, die pleitte voor een “nieuw offensief” om te voorkomen “dat we voor altijd in het krijt zullen staan bij de ontwikkelde wereld, dat we voor altijd jammerlijke beelden van honger lijdende arme mensen zullen opleveren voor de televisiestations (...) dat we voor altijd blijven vastzitten in verwoestende oorlogen.”

De OAE-vergadering wordt bijgewoond door 37 staatshoofden. OAE-secretris-generaal Salim Ahmed Salim beaamde dat de Afrikanen eindelijk wel eens daden willen zien. Maar hij zei dat de organisatie dat moeilijk zal kunnen doen zolang de meeste leden hun contributie niet betalen. Van de begrote 24 miljoen dollar voor dit jaar zijn er nog maar zeven miljoen binnen. (AP)