Legerleider Cédras onderhandelt met het mes op tafel over Hati

NEW YORK, 29 JUNI. Bijna was de tweede dag van de onderhandelingen in New York tussen Jean-Bertrand Aristide, de verdreven president van Hati, en de huidige legerleider Raoul Cédras al meteen de laatste geworden. VN-bemiddelaar Dante Caputo brak zijn gesprek met Cédras gisteren af, toen deze zei ook na Aristide's terugkeer hoofd van het leger te willen blijven. Terwijl Caputo buiten wachtte ging een Amerikaanse VN-gezant met de generaal praten. Cédras bond in en Caputo maakte gisteren kort na het middaguur bekend dat hij “aanwijzingen had gekregen dat de onderhandelingen nog verder gaan.” De gesprekken op Governor's Island, een kwartiertje varen van Manhattan, hebben tot doel de democratie op Hati te herstellen. De in februari 1991 democratisch gekozen president Jean-Bertrand Aristide werd in september van dat jaar na een coup verdreven. Aristide houdt generaal Cédras daarvoor verantwoordelijk. De president-priester leeft sinds het vertrek uit zijn land in ballingschap in de Verenigde Staten.

Aristide en Cédras hebben elkaar na de coup nooit meer gezien. Ook de afgelopen twee dagen hebben de twee nog niet tegenover elkaar gezeten. Bemiddelaar Caputo, de voormalige minister van buitenlandse zaken van Argentinië, pendelt heen en weer tussen de lokalen waar de beide partijen zich bevinden en wisselt standpunten uit.

Opvallend is dat de gesprekken met Aristide in het algemeen niet langer dan een uur duren, terwijl Cédras al diverse sessies van drie, vier uur of langer met Caputo achter de rug heeft. Volgens diplomaten is het duidelijk hoe dat komt. De agenda is bepaald door Aristide, die zich gesteund weet door de VN en de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS). Agendapunten zijn: vaststelling van een datum van terugkeer voor Aristide, overgang naar een democratische regering, vertrek van het legercommando, stationering van een internationale politiemacht en benoeming van een nieuwe premier. Van Cédras wordt alleen verlangd dat hij toegeeft en daar lijkt hij nog niet toe bereid. “Wij zullen nooit een oplossing aanvaarden die ons uitsluit”, aldus een Cédras-secondant. Cédras heeft twee weken geleden toegestemd in de onderhandelingen over Aristide's terugkeer na de afkondiging van sancties tegen Hati. Het buurland van Hati, de Dominicaanse Republiek, zou volgens waarnemers het VN-embargo ontduiken en tankwagens met benzine de grens laten passeren. In Hati bestormden automobilisten gisteren benzinestations nadat nieuws over de onderhandelingen bekend was geworden. De bevolking vreest dat het ernst wordt met het olie-embargo als Cédras zich onbuigzaam blijft opstellen.

    • Lucas Ligtenberg