Eerste uitgifte van preferente aandelen ING Groep

ING Groep heeft in mei en juni voor het eerst preferente aandelen geplaatst.

Daarmee beoogt ING de koers-winstverhouding te verbeteren en de koers van het aandeel ING te verhogen. De nieuwe stukken hebben de vorm van beperkt royeerbare certificaten aan toonder. Het gaat om een aantal van 87.080.450.

Tegelijkertijd zijn ook 30 miljoen certificaten tegen de prijs van 7,50 gulden onderhands bij een aantal institutionele beleggers geplaatst. Tot voor kort kende ING Groep alleen maar gewone aandelen en een soort beschermingsaandelen, aldus een woordvoerder van de bank-verzekeraar.

De plaatsing is gedaan in het kader van het slotdividend van 1,65 gulden. Aandeelhouders die daarvoor kozen, ontvingen per gewoon aandeel 0,22 certificaat van een preferent aandeel van 2,50 gulden nominaal bij een uitgiftekoers van 7,50 gulden. Het dividend op de preferente aandelen ligt vast voor een periode van tien jaar en bedraagt tot 1 januari 2004 0,53 gulden per jaar. Over de rest van 1993 is dat 0,32 gulden.

Het besluit om preferente aandelen uit te geven dateert van vorig jaar. Toen besloot ING tot een emissie om de aankoop van de Belgische Bank Brussel Lambert te financieren. Het Belgische overname-avontuur liep op niets uit. Toch vond ING het aantrekkelijk om de preferente aandelen te plaatsen.

De uitgifte geeft volgens ING een minder sterke druk op de winst per aandeel. Dat zullen beleggers belonen met een hogere koers-winstverhouding, volgens de bank-verzekeraar. “En dat draagt bij tot een betere koers van ING”, aldus de woordvoerder.