Drs. F.H. Breukelman is gisteren in Amsterdam ...

Drs. F.H. Breukelman is gisteren in Amsterdam overleden. De theoloog werd 76 jaar.

Frans Hendrik Breukelman geldt als een van de oprichters van wat door theologen de Amsterdamse school wordt genoemd. Deze school, die in de jaren zestig werd opgericht en een aantal links-politieke theologen heeft opgeleverd, stond in de traditie van de bijbeluitleg volgens de joodse filosoof en theoloog Martin Buber.

Breukelman doceerde van 1969 tot 1980 hermeneutiek, de leer van de vertolking en uitleg van de bijbel, aan de theologische faculteit van de Universiteit van Amsterdam. Aan zijn faculteit kon Breukelman geen hoogleraar worden omdat hij geen doctor in de theologie was en dat om principiële redenen ook niet wilde worden.

Met zijn manier van theologie-beoefening heeft Breukelman veel invloed gehad binnen de hervormde kerk en de gereformeerde kerken. Ook in het buitenland, vooral onder Duitse, protestantse theologen genoot hij vermaardheid.