De verwezenlijking van de slogan 'een slimme meid ...

De verwezenlijking van de slogan 'een slimme meid heeft haar zwangerschao op tijd' vraagt om voldoende kinderopvang ter voorkoming van een epidemie van 'post-partale spijt'.

H.H. de Vries, Vrije Universiteit Amsterdam

Om bij wetenschappelijke publikaties onvindbaarheid in de literatuurlijst te vermijden, is het voor gehuwde vrouwen raadzamer de naam van hun vader (de 'meisjes'naam) te gebruiken dan die van andere mannen.

P.J.E. Poels, Katholieke Universiteit Nijmegen.

De machtspositie van de leiding van de staatsbedrijven in de voormalige Sovjet-Unie vormt de grootste blokkade voor het economisch herstel aldaar.

J. Barendregt, Vrije Universiteit te Amsterdam.