De trefkans van een schot optiehagel

De beurzen trekken vrolijk verder, doof voor de roddels en achterklap over de discrepantie tussen onze economische vooruitzichten en de belangrijkste indexen. Professionele zwartkijkers dikken hun verhalen steeds meer aan om duidelijk te maken dat die dekselse beurzen al te lang in blessuretijd spelen en zich niets willen aantrekken van de ongeschreven regels van het spel. Dat loopt verkeerd af, waarschuwen ze. Nog even en het publiek stroomt het veld op, net als in 1929 en 1987.

Komt het zover, dan zijn er dit keer vele deskundigen die na de klap kunnen wijzen op hun juiste voorspelling, hoewel bijna niemand aangeeft wanneer die komt en hoe hard die zal aankomen. Dat is strijdig met de ervaring rond een grote correctie: die moet als regel onverwacht losbarsten, anders heeft iedereen al maatregelen genomen en valt de schade mee.

De aandelenmarkten bevinden zich op een interessant punt omdat sommige het einde naderen van triangles, koersbewegingen die zich grafisch afgebeeld wigvormig ontwikkelen. Wat suggereert dat binnen niet al te lange tijd een belangrijke wijziging in de richting van een beurs inzet, van hausse naar baisse, die dan jaren aan zal houden. Dat staat in Elliott van 17 juni, een periodieke uitgave van de Fibonacci Press in Vriezenveen.

De deskundigen van dit blad benaderen de markt met behulp van het Elliott Wave Principle, die het gedrag van beleggers op de massamarkten bestudeert. Dat verschuift ritmisch heen en weer van pessimisme naar optimisme, wat resulteert in specifieke prijspatronen. Daaruit kunnen conclusies worden getrokken over het verleden, heden en toekomst van een markt. Het is een vorm van technische analyse gebaseerd op vermeende wetmatige cycli in het verloop van koersen en prijzen. Hoe verlopen de Elliottlijnen op het Damrak?

De CBS-koersindex algemeen (recordslot maandag 228,50) staat nog steeds bovenin de wig waarbinnen alle bewegingen zich sinds 1 april 1987 afspelen en kan hooguit op 230 komen, met augustus als laatste topmaand en een doorschieter naar 235.

Het koersverloop van Koninklijke Olie is mede bepalend voor de rest van het jaar. Ook dat fonds beweegt zich naar de punt van een in zes jaar gevormde fuik.

Een klap tot onder de 200 voor de algemene index (eind 1992: 198) is mogelijk. Daarna kan het weer omhoog in 1994. Dat kan men bij Elliott met enkele slagen om de arm berekenen.

Wie wil spelen met opties kan de analyse als kompas aanhouden: voor de rest van 1993 tussen 200 en 235 omhoog, omlaag, omhoog òf omlaag, omhoog, omlaag. Dus voorlopig geen krach zoals in 1987, tenzij een militaire strijd (VS-Irak?) de zaak op hol doet slaan, hoewel de oorlog in het voormalige Joegoslavië ook geen invloed heeft gehad. Of een krach wanneer dat vrolijke Wall Street door het lint en de fuik van zijn driehoekje gaat?

Kortom: je zou combinaties van calls en puts kunnen opzetten. Bij voorbeeld op Olie en uitgaan van fluctuaties tussen 150 en 180. Ultimo koers 1992 is 147,80, laagste 1993 tot nu 142,50, hoogste 177,50 en slot gisteren 176,60.

Welke opties komen in aanmerking? De juli's die over ruim twee weken op vrijdag 16 juli aflopen of de oktobers? Het aandeel aarzelt tussen de dollar en Wall Street. Een rit naar beneden lijkt waarschijnlijk. Koop de put juli 170, gisteren 40 cent, om daarvan te profiteren. Komt die visie uit (aandeel daalt), neem dan winst op de puts en koop oktober calls met een uitoefenprijs, afhankelijk van de daling. Enzovoort, steeds tegen de keer in.

Is dat een goede strategie? Ja, wanneer je uitgaat van dit door anderen bedacht kompas en nee, als je niet tegen de onzekerheid van kortlopende opties op één fonds kan.

Het kan anders door met oktober puts een mandje naar eigen keuze samen te stellen voor een paar duizend gulden. Zo'n melange lijkt op een schot hagel: er zullen altijd een paar het doel treffen en die verkoop je om daarna call-opties te kopen.

Door het hogere Wall Street van maandag zullen die puts iets goedkoper worden dan hierna aangegeven. Enkele voorbeelden tot slot. ABN Amro (aandeel maandag 55,40) 52,50 voor 1,00 gulden. Aegon (83,80) 80 voor 1,20. Ahold (99,70) 95 voor 1,50. Enzovoort. Bij het samenstellen zou je kunnen uitgaan van minimaal drie opties rond een gulden op vijf verschillende aandelen. Dat vergt in totaal een eerste investering van tussen de 1.500 en 2.000 gulden.

    • Adriaan Hiele