Brits verzet tegen Europese energiebelasting wekt woede

ROTTERDAM, 29 JUNI. De Britse regering, die zich al maanden verzet tegen een Europese energieheffing, heeft gisteren tijdense een vergadering van de EG-ministers voor milieuzorg de woede gewekt van haar EG-partners. Het commentaar dat de Britse staatssecretaris voor milieuzaken, John Gummer, gaf tijdens een onderbreking van de ministerraad, lokte felle kritiek. Volgens Gummer hadden de Europese staatshoofden en regeringsleiders vorige week tijdens hun topconferentie in Kopenhagen het hele idee van een energiebelasting voor het hele EG-gebied al afgeschreven. Maar volgens andere ministers en de Europese Commissie klopt er niets van dit verhaal.

De Europese Commissie heeft voorstellen gedaan voor zo'n nieuwe belasting als een middel om de emissies van kooldioxyde (CO, het belangrijkste broeikasgas) in de EG terug te dringen. De belasting zou geleidelijk aan worden ingevoerd met een heffing van 3 dollar per vat olie op 1 januari volgend jaar. Elk jaar zou daar een dollar per vat bijkomen, tot omstreeks de eeuwwisseling een heffing van 10 dollar ontstaat. Daarmee zou de prijs van olie verdubbelen en zou een forse impuls worden gegeven aan vermindering van het energieverbruik. Andere energiedragers zouden ook duurder worden, al naar gelang ze een bijdrage leveren aan het broeikaseffect.

Staatssecretaris Gummer zei gisteren dat de besluitvorming in Kopenhagen betekende dat elk land nu zelf maar over een CO-heffing moet beslissen. “Dat is een interpretatie die de heer Gummer alleen strikt persoonlijk kan geven”, zei de Deense milieuminister Svend Auken, die gisteren de ministerraad voorzat. Een ambtelijk adviseur van commissievoorzitter Jaques Delors kenschetste de opmerkingen van staatssecretaris Gummer als een “puur verzinsel” en de commissaris voor milieuzaken Yannis Paleocrassas sprak van een “arbitraire interpretatie”. Maar uit zijn commentaar bleek wel dat de commissie nu genoodzaakt is met nieuwe voorstellen te komen voor een Europese aanpak van de CO-vermindering.

Staatssecretaris Gummer vindt dat er geen noodzaak is voor een Europese regeling. Groot-Brittannië zou met zijn bestaande beleid de doelstelling om de CO-emissies in het jaar 2000 op het niveau van 1990 te stabiliseren, kunnen halen.

De EG-milieuministers werden het gisteren wel eens over strengere normen voor de uitlaatgassen van nieuwe, kleine vrachtauto's en bestelauto's die overeenkomen met de voorschriften voor personenauto's. Alleen de Nederlandse minister Alders stemde tegen omdat hij deze maatregelen niet ver genoeg vindt gaan.