Bestuur HCS aangesproken op ondergang

ROTTERDAM, 29 JUNI. De curatoren van het failliete automatiseringsbedrijf HCS uit Boxtel verwachten dat het bestuur en mogelijk de accountant van HCS, KPMG, aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de ondergang van het bedrijf.

“Het moet wel heel gek zijn wanneer wij niet tot aansprakelijkstelling overgaan”, aldus curator mr.E.G.J.M Bogaerts vanochtend desgevraagd in een commentaar op de gisteren gehouden aandeelhoudersvergadering.

De curator gaf toe dat hij voor aandeelhouders weinig concrete toezeggingen heeft kunnen doen. Volgens de drie curatoren heeft HCS mogelijk nog een kleine uitkering voor de concurrente schuldeisers (onder meer de leveranciers) in het verschiet, maar de aandeelhouders zijn hun geld kwijt.

De enige mogelijkheid dat beleggers nog iets terug zien is wanneer er grote claims worden gend. Beleggers speculeerden in het verleden graag bij failliete bedrijvan als Ogem en Verenigde Bedrijven Bredero op de "gouden bergen' wanneer de claims door de rechter gehonoreerd zouden worden. Tot nu toe is echter nog nooit een bestuurder door een rechter gedwongen te betalen. Wel heeft het bestuur bij Ogem en Bredero bescheiden schikkingen betaald om van verdere rechtsvervolging te worden verlost.

Bogaerts en de andere twee curatoren van het miljardenconglemeraat HCS met eens duizenden werknemers hebben direct de mogelijkheden voor claims aangegrepen. Zij hebben prof.drs. C. Izeboud ingeschakeld voor een goede onderbouwing van de aansprakelijkheid. Zijn rapport is in concept klaar en ligt nu bij de accountant van HCS, KPMG.

De ingeschakelde specialist heeft nu, een jaar na dato van het faillissement, al voor vertraging gezorgd. Bogaerts: “Izeboud is een registeraccountant. Hij valt onder de accountants-tuchtrechtspraak van het NIVRA. Daarin wordt bepaald dat wanneer de ene accountant iets tegen een andere accountant heeft, hij wederhoor toepast. Die verplichting betekent overigens niet dat het rapport zal worden aangepast.”

Het HCS-rapport van Izeboud bevindt zich nu bij KPMG. Woordvoerder A. Bellm van KPMG: “Wij zijn het op een aantal punten niet eens met Izeboud en gaan er vanuit dat het rapport nog zal worden aangepast.”

Bogaerts verwacht in september tot de aansprakelijkheid te kunnen overgaan. De curator meent dat de bestuursaansprakelijkheid bij HCS een zeer grote juridische klus zal worden omdat er bij HCS veel bestuurswisselingen zijn geweest. “Soms werden de voorbereidingen gedaan door een directeur, die vervolgens commissaris werd en bij de feitelijke totstandkoming niet meer actief was”, aldus Bogaerts met een verwijzing naar financier drs. J.J. Kuijten die HCS naar de beurs bracht, maar vlak voor de fatale aankoop van het Amerikaanse distributiebedrijf Savin opstapte als directeur.

    • WABE van ENK