Protest van raamprostituées tegen souteneurs en de fiscus

AMSTERDAM/DEN HAAG, 28 J. Een groep raamprostituées in de Haagse Geleenstraat is in verzet gekomen tegen hun huurbazen. De Nederlandse belangenorganisatie van prostituée's De Rode Draad startte is vanochtend begonnen actie te voeren. Op de ramen werden posters geplakt met beschuldigingen aan het adres van de raamexploitanten en de belastingdienst. De huurbazen zouden honderden guldens per dag - bestemd voor de belasting - in eigen zak steken.

De Haagse prostituées zijn sinds ongeveer een jaar belastingplichtig. Voor hun belangrijkste aftrekpost - de huur van een kamer - hebben zij van de exploitanten een bewijs van betaling nodig. “Ze zouden een bonnetje krijgen met een huurbedrag van 75 gulden per middag of avond,” zegt een woordvoerster van de De Rode Draad in Amsterdam.

De huur van een "raam' kost in werkelijkheid 125 tot 150 gulden. De exploitanten willen voorkomen dat zij voor het maximale bedrag worden aangeslagen door de belasting, zo zeggen de prostituées. Nadat zij daarover verhaal gingen halen bij de exploitanten werden helemaal geen betalingsbewijzen meer afgegeven. De Rode Draad schat dat de vrouwen hierdoor gemiddeld veertigduizend gulden per jaar aan belastingaftrek mislopen. Zelf willen de Haagse prostituées niet over de problemen praten, uit angst voor de exploitanten. “Als ze aan de belasting willen opgeven hoeveel ze werkelijk aan huur betalen worden ze bedreigd door de exploitanten”, zegt de woordvoerster van De Rode Draad.

In een aantal prostitutiecircuits in Den Haag, Utrecht en Arnhem wordt sinds vorig jaar inkomstenbelasting geheven. “De meeste prostituées hebben er geen enkel bezwaar tegen belasting te betalen. Ze willen juist graag volgens de regels werken en zich als zelfstandige inschrijven bij de Kamer van Koophandel, maar dat krijg je niet voor elkaar. Nu moeten de vrouwen alleen de lasten dragen van het wit werken. Voor de belasting heb je een beroep, maar bij de overheid is het nog steeds geen officiële bedrijfstak.”

Sinds kort moeten de prostituées ook BTW afdragen. Om redenen van concurrentie wordt dat niet doorberekend aan klanten. “Er zijn nog veel prostituées die zwart werken, illegalen bijvoorbeeld. Veel anderen willen maar twee of drie jaar werken om een schuld af te betalen of om straks een winkeltje te kunnen openen. Die zien niet graag dat ze ergens te boek staan als prostituée.”

De overheid is op dit moment bezig een gemeentelijk vergunningensysteem op te zetten om de prostitutiebedrijven uit de illegaliteit te halen. De gemeenten zullen in de toekomst een vergunning afgeven aan de exploitanten. De gedachte daarachter is meer controle te krijgen op het circuit en door strengere eisen betere omstandigheden te creëren voor de vrouwen. De Tweede Kamer behandelde de wetswijziging in 1989.

Sommige exploitanten lopen alvast op de zaken vooruit om zich straks van een vergunning te verzekeren. Zoals in Haarlem, weten de medewerksters van De Rode Draad, waar de huurbazen onder meer brandveiligheidsmaatregelen hebben genomen en hebben voldaan aan hygiëne-eisen als “de aanwezigheid van kleedruimten en een wasbak”. De huurprijzen voor een "raam' in Haarlem zijn inmiddels met ongeveer 500 gulden per dagdeel (middag, avond of nacht) veruit de hoogste in Nederland.

Overigens hebben de prostituées weinig baat bij het vergunningenstelsel, meent De Rode Draad. Het beroep mag dan weer een stap dichter bij de legaliteit zijn gekomen, aan de wankele positie van de vrouwen verandert het niets, omdat de vergunningen worden afgegeven aan de exploitanten. De vrouwen zelf krijgen door de wetswijziging geen rechten of bescherming. De praktijken van de huurbazen in Den Haag, zo vindt De Rode Draad, illustreert wie er straks worden gelegaliseerd. “Voor de belastingdienst is prostitutie een normaal beroep, maar als je belt om te zeggen dat je geen bonnetje kunt tonen met het huurbedrag van je raam word je uitgelachen.”

    • Rob Schoof