Orco: verdubbeling halfjaarwinst

De op de Nederlandse Antillen gevestigde Orco Bank gaat er van uit dat de winst in het eerste halfjaar van 1993 zal verdubbelen ten opzichte van het eerste semester vorig jaar, toen het netto resultaat 13,3 miljoen gulden bedroeg.

Voor geheel 1993 verwacht de bank een winst die “waarschijnlijk hoger” zal zijn dan die van 1992 (45,7 miljoen gulden).

Orco behaalde in het eerste kwartaal al een 61 procent hogere winst van 18,4 miljoen gulden. Dit resultaat moet volgens de bank vooral worden toegeschreven aan het treasurybedrijf (onder meer valuta's, rentecontracten en opties). In het vierde kwartaal van 1992 wist Orco ook al te profiteren van valuta- en rentebewegingen. Mede daardoor kwam de winst vorig jaar 45 procent hogere uit dan dien over 1991.