Onderlinge Leven 's-Gravenhage zag omzet 6 pct stijgen

De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij 's-Gravenhage heeft in 1992 haar omzet met 6 procent zien stijgen tot 184,2 miljoen gulden.

De te verdelen winst over 1992 kwam uit op 25 miljoen gulden tegen 24 miljoen gulden over 1991. Het voor winst-uitkering gereserveerde bedrag bedraagt bijna 28 procent van het tot 89,4 miljoen gulden gestegen premie-inkomen. De Onderlinge beschikte eind 1992 over een belegd vermogen van ruim 1 miljard gulden. Het bij de Onderlinge verzekerde kapitaal beloopt inmiddels ruim 4,3 miljard gulden.