Met name met name verwart

Van wie moest staatssecretaris Roel in 't Veld nu eigenlijk weg? Weer zorgde de toevoeging "met name' voor verwarring.

In zijn ontslagbrief schreef de staatssecretaris dat hij tot zijn grote spijt had moeten constateren dat er onvoldoende vertrouwen was in zijn functioneren als staatssecretaris, “met name van minister Ritzen”. Met name. Wat betekenen die twee woorden precies? Geven zij aan dat alleen Ritzen onvoldoende vertrouwen had of dat er algemeen onvoldoende vertrouwen in hem bestond en in het bijzonder bij Ritzen.

Het is een cruciaal verschil. "Met name' heeft sinds de Troonrede van 1988 een bijzondere betekenis gekregen. De koningin zei toen dat het land schoner was geworden. “Dat geldt met name lucht en water.” Werd er nu gezegd dat lucht en water schoner waren geworden, of het land in zijn totaliteit en in het bijzonder lucht en water. Tijdens de algemene beschouwingen enkele weken later voerden premier Lubbers en D66-leider Van Mierlo een levendig debat over de precieze betekenis van "met name', waarbij diverse drukken van Van Dale als bewijsmateriaal werden aangedragen.

Dit dreigde zich afgelopen woensdag te herhalen toen in de Tweede Kamer over het ontslag van In 't Veld werd gesproken. Dit keer vond de premier een andere D66'er tegenover zich, Aad Nuis. "Met name' betekende niet dat het uitsluitend minister Ritzen was geweest die geen vertrouwen meer had, maar wel dat het gebrek aan vertrouwen bij hem bijzondere betekenis had, zei Nuis. Lubbers vond de discussie overbodig: “Met respect voor de taalkundigen, zij vullen de politieke realiteit niet in”.

De politieke betekenis van "met name' is na de affaire In 't Veld: doorslaggevend, of van het grootste gewicht. Wellicht iets voor de dertiende druk van Van Dale. Lubbers had woensdag overigens geen tijd meer om nog na te praten. Hij moest weg, of zoals hij in het voorbijgaan tegen Nuis zei: “Ik moet naar de Antillen, met name naar Willemstad.” (MK)

    • Mark Kranenburg
    • Rob Meines