Marokko: winst voor oppositie bij verkiezingen

RABAT, 28 JUNI. De oppositie heeft bij de Marokkaanse parlementsverkiezingen van vrijdag aanzienlijke winst geboekt.

De vier oppositiepartijen, voorop de Socialistische Unie van Krachten van het Volk (USFP), wisten vijftig procent meer zetels te krijgen dan in 1984, toen er voor het laatst parlementsverkiezingen in Marokko werden gehouden.

De verenigde oppositie legde beslag op 99 van de 222 zetels waarover gestemd werd. In 1984 hadden ze nog met 62 zetels genoegen moeten nemen, naar hun zeggen mede omdat ze het slachtoffer van fraude waren geworden. De centrum-partijen die tot dusverre over een ruime meerderheid beschikten zagen hun zeteltal slinken van 141 tot 116.

De opkomst bedroeg bijna 63 procent, ongeveer evenveel als in 1984. Wel was er een hoog percentage van ongeldige stemmen. Van de ruim zeven miljoen uitgebrachte stemmen werden er niet minder dan 930.993 ongeldig verklaard.

De cijfers waren overigens enigszins vertekend doordat het aantal zetels in het parlement was verhoogd van 306 tot 333. Plaatselijke raden, vertegenwoordigers van bepaalde beroepen en vakbonden zullen de komende weken beslissen over de resterende 111 zetels.

Voor het eerst in de geschiedenis van Marokko zullen er ook enkele vrouwelijke leden van het parlement zijn. Twee van de 33 vrouwen die zich kandidaat hadden gesteld werden verkozen.

Koning Hassan, die nog steeds de belangrijkste politieke factor in het land is, had verklaard dat nieuwe wetgeving die eerder dit jaar werd ingevoerd een garantie vormden dat de verkiezingen “eerlijk en doorzichtig” zouden zijn. De oppositie, die in 1984 nog kritiek had geuit op het verloop van de verkiezingen, toonde zich dit keer inderdaad positiever. “De resultaten laten zien dat de verkiezing meer geloofwaardig was dan de vorige keer, hoewel er zich nog steeds enkele onregelmatigheden voordeden”, aldus Mohamed El-Yazghi, plaatsvervangend leider van de USFP.

Volgens diplomaten in Rabat zal de volgende regering van het land in elk geval een coalitie-kabinet zijn. Of de koning een beroep zal doen op de oppositie voor de vorming van de regering hangt af van het verloop van de verkiezing van de resterende zetels.

Een zegsman van het koninklijk paleis liet weten dat de zittende, niet op partijen gebaseerde regering van premier Mohamed Karim Lamrani zal aanblijven tot oktober wanneer het nieuwe parlement voor het eerst bijeen zal komen.

De nieuwe regering staat voor de opgave de groeiende kloof tussen rijk en arm in het land te versmallen en de wijd verbreide corruptie te beteugelen. Ook moet ze proberen de slepende kwestie van de Westelijke Sahara tot een oplossing te brengen. (AP, AFP, Reuter)