Kundi's in Kamer in het nauw door kinderopvang

Ze zijn er nog steeds en ze hebben ook hun vertegenwoordigers in de Tweede Kamer, mannen die ervan overtuigd zijn dat men vrouwen het beste dient door ze thuis te laten, in de keuken, bij de kinderen.

In de vergadering van de vaste Kamercommissie voor de emancipatie over kinderopvang kon men ze vorige week aanschouwen, drie mannen te midden van verder alleen vrouwen: Bas van der Vlies van de Staatkundig Gereformeerde Partij, Eimert van Middelkoop van het Gereformeerd Politiek Verbond en Meindert Leerling van de Reformatorisch Politieke Federatie. "Fundamentalisten', zou men ze in Nederland noemen als ze islamieten waren, "fundi's'.

Minister Hedy d'Ancona van WVC heeft nogal wat succes met haar beleid om het aantal plaatsen voor kinderopvang in het land sterk op te voeren. En dat stoort het drietal. Het beste pedagogische klimaat, aldus de SGP'er Van der Vlies in de vergadering, is “het harmonische gezin, waarin niet zo nu en dan, maar in principe continu voor het kind wordt klaargestaan door vader en moeder zelf”. De consequentie van zijn woorden is dat ook de vader geen carrière buitenshuis mag maken. Beiden moeten er immers zijn en continu klaarstaan. Maar die conclusie trok Van der Vlies zelf niet.

Leerling van de RPF haalt deskundigen aan, die een “hechte band tussen ouders en kind” van wezenlijk belang achten voor een evenwichtige ontwikkeling van het jonge kind. Leerlings (onuitgesproken) veronderstelling daarbij is dat een werkende moeder geen hechte band met haar kind kan hebben. Dat het buitenshuis werken van de vader daartoe geen belemmering vormt, moet ook wel zijn opvatting zijn, gezien het feit dat hij zich dáár niet tegen verzet.

De overheid, aldus Leerling, mag niet aan moeders de gedachte voorhouden dat het wellicht goed zou zijn betaald werk buitenshuis te verrichten. En vervolgens zegt hij nogal hypocriet: “Ik heb altijd gezegd: laat de vrouw daar zelf over mogen beslissen en leg op geen enkele wijze enige druk op.” De vrouw zelf beslissen? Geen druk? Maar dát is toch niet de lijn van de mannen van de SGP, de RPF en het GPV.

Een vrouw die kiest voor de verzorging van haar kinderen, moet volgens Leerling “heel sterk in haar schoenen staan en tegenwoordig heel wat uitleggen. (...) Een moeder die wèl gaat werken, zou iets moeten uitleggen.” “Flauwekul”, reageert de VVD'er (en werkende moeder) Jorritsma-Lebbink venijnig. Van Middelkoop, die in zijn vrijgemaakt-gereformeerde kring met steeds meer zelf kiezende vrouwen wordt geconfronteerd, suggereert een alternatief voor subsidie aan kinderopvang, die door de beide anderen hartelijk wordt gesteund: meer kinderbijslag.

Minister d'Ancona, mild geworden door de complimenten van de Kamervrouwen, maakt een verzoenend gebaar. Ze nodigt de heren uit met haar naar de opening te gaan van de volgende "kinderopvanginstelling'. “Dat is leuk, er worden altijd balonnen opgelaten.” Leerling zegt meteen toe, Van Middelkoop vraagt knorrig of er in de grote fracties geen mannen zijn die met haar mee kunnen en Van der Vlies wil “naar bevind van zaken” reageren als de uitnodiging op z'n bureau ligt. Wellicht beslissen zijn vrouw en vijf kinderen mee. (RM)

    • Mark Kranenburg
    • Rob Meines