Kok: Loonsverhogingen niet mogelijk

UTRECHT, 28 JUNI. PvdA-leider Kok heeft zijn achterban dit weekeinde op een bijeenkomst in Utrecht duidelijk gemaakt dat loonsverhogingen niet mogelijk zijn, maar dat inkomensachteruitgang “gelijkmatig” moet worden verdeeld. “We mogen niet wegvluchten in het tijdelijk geluk van automatische jaarlijkse verbeteringen van de koopkracht”, aldus Kok.

Kok wees erop dat “in een situatie waarin de koopkracht blijvend onder druk staat eerlijker delen belangrijker is dan ooit”. Hij kreeg steun van de vakcentrale FNV voor de opmerking dat de hogere inkomens een offer voor de laagstbetaalden moeten brengen. Kok zei zich volledig te willen inzetten voor meer werkgelegenheid. Hij denkt aan heffingen op milieuvervuilende activiteit die gebruikt kunnen worden voor een verlaging van de loonkosten.

Volgens de PvdA-leider kunnen er ook meer banen worden geschapen door werk beter te verdelen over de levensduur. Hij wees erop dat van werknemers boven de 55 minder dan de helft nog werkt. Volgens Kok kunnen minder lange werkdagen worden gemaakt tegen een lager salaris en kunnen de bedrijfstijden worden verlengd. Minister De Vries (sociale zaken) zei vanochtend voor de NCRV-radio dat hij wil kijken naar mogelijkheden voor herverdeling van werk, maar hij voegde er aan toe dat er kosten aan zijn verbonden.

“Ik kies principieel en met mijn volle inzet voor een eerlijker verdeling van werk”, aldus Kok gisteren. Hij wees erop dat zelfs enig herstel in 1994 "onvoldoende' is om de hoge werkloosheid te verminderen. Kok zei niet te pleiten voor arbeidstijdverkorting "oude stijl' maar voor een gevarieerde vorm waarin werk beter wordt verdeeld. Hij keerde zich tegen het idee dat er elk jaar meer inkomen moet zijn. “Wat is dat eigenlijk: het beter krijgen? Betekent dit: rijker, meer verdienen, meer consumptie? Misschien moeten we "het beter krijgen' anders gaan invullen. In mijn optiek is dat dan: werk eerlijker delen.”

Volgens Kok is het, met het oog op de werkgelegenheid, onverstandig de tegenvallende overheidsinkomsten in nieuwe bezuinigingen te vertalen. “In deze magere jaren zou dat een te grote wissel trekken op onze voorzieningen en de bijbehorende werkgelegenheid”. Kok vindt extra bezuinigingen onnodig omdat de koers voor de overheidsfinanciën “al voldoende solide” is. “We plukken nu al de vruchten van de lage inflatie en de minder hoge rente”.

De PvdA-bijeenkomst bestond verder uit besprekingen over onder andere de inkomenspolitiek, waarbij een notitie van het PvdA-Kamerlid J. van Zijl ter discussie stond. Van Zijl kreeg bijval van fractiegenoot F. Leijnse maar zijn notitie stuitte op felle weerstand van de Groningse hoogeleraar F. de Kam die erop wees dat de PvdA met de koppeling “valse hoop” wekt bij de kiezers. Hij pleit voor invoering van het mini-stelsel in de sociale zekerheid.

PvdA-fractieleider Wöltgens zei vanochtend voor de NCRV-radio dat werk moet prevaleren boven de afspraken van het financieringstekort. “Naar mijn gevoel is werkloosheidsbestrijding het belangrijkste. Dan is de vraag of het financieringstekort precies daar uitkomt waar we dat drie, vier jaar geleden bij andere veronderstellingen dachten dat het had moeten uitkomen.”

Wöltgens noemde het een “kwestie van prioriteiten stellen” om werk boven financieringstekort te laten gaan. Het kabinet moet deze zomer, bij het opstellen van de begroting voor volgend jaar, afspraken maken over het inkomensbeleid. Volgens Wöltgens verzet het CDA zich niet tegen de PvdA-lijn. “Ik heb niet de indruk dat het CDA als aan de kant van de PvdA, deze zomer ingaan vanuit het idee van crisis.”