Kamer: inzage in BVD-rapport over Antillianen

DEN HAAG, 28 JUNI. De Tweede Kamer wil openbaarmaking danwel inzage in het rapport dat de Binnenlandse Veiligheids Dienst (BVD) heeft gemaakt naar aanleiding van de beschuldiging dat de Nederlandse Antillen criminele jongeren in Nederland lozen.

Het rapport is geheim en als het aan minister Dales (binnenlandse zaken) ligt blijft dat ook zo, zo zei zij gisteravond op Schiphol na terugkeer uit de Antillen. Met minister-president Lubbers en minister Hirsch Ballin (justitie) overlegde zij daar over de toekomst van de Nederlandse Antillen. Ook het BVD-rapport was onderwerp van gesprek.

Directe aanleiding voor het BVD-onderzoek waren uitlatingen begin dit jaar van de Amsterdamse hoofdcommissaris van politie, Nordholt. Hij sprak het vermoeden uit dat de Antillen criminele jongeren naar Nederland sturen, een aantijging die de Antilliaanse regering met verontwaardiging ontkende. De BVD heeft op basis van onderzoeksmateriaal van de Amsterdamse politie een analyse gemaakt, conclusies getrokken en een rapport gemaakt, aldus Nordholt.

Het rapport - op 7 juni besproken tussen Dales, Nordholt en de BVD - laat volgens hem aan duidelijkheid niets te wensen over. Minister-president Lubbers zei gisteren echter dat de Antilliaanse autoriteiten niet verweten kan worden dat zij “zulke praktijken” (het naar Nederland sturen van criminele jongeren) financiert. “Ik geloof dat daar geen grond voor is.”

Het Tweede-Kamerlid Wiebenga (VVD), voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Antilliaanse en Arubaanse zaken, vindt het met zijn collega's Jurgens (PvdA) en Nuis (D66) vanzelfsprekend dat het BVD-rapport openbaar wordt gemaakt. De CDA'er Krajenbrink wil in elk geval weten wat de conclusies van het rapport zijn. Op initiatief van Wiebenga beraadt de commissie zich morgenmiddag op verdere stappen.

Volgens de Antilliaanse minister Römer (justitie) blijkt uit het rapport dat de Antilliaanse overheid niet betrokken is bij het verschaffen van vliegtickets naar Nederland aan criminele jongeren.

De Antilliaanse minister Römer zei dat in het rapport 33 gevallen worden genoemd van criminele jongeren die naar Nederland zijn gestuurd. Daarvan zouden drie gevallen zeker zijn, maar Römer zei dat daarvan weer één suggestief is. “Dan blijven er maar twee over.” Volgens de minister wordt zij zelf in het rapport genoemd. “Bij één geval wordt mijn naam genoemd, maar het geval is makkelijk weerlegbaar door één telefoontje.”

Römer zei verder dat zij een brief met haar reactie op het rapport heeft gestuurd aan premier Lubbers. Wanneer het BVD-rapport openbaar zou worden gemaakt, wil Römer dat ook die reactie en de reactie van Hirsch Ballin daarbij worden betrokken. “Die maken het plaatje compleet.”

Begin dit jaar eiste een woedende Römer dat Hirsch Ballin politiecommissaris Nordholt ter verantwoording zou roepen en dat Nordholt zijn verklaringen zou overhandigen aan de Antilliaanse procureur-generaal. Dat laatste gebeurde ook.