Ingenieursbureau Tauw ziet resultaat fors verbeteren

De winst van het ingenieursbureau Tauw uit Deventer is vorig jaar gestegen van 340.000 gulden in 1991 tot 3,9 miljoen gulden.

De omzet steeg van 89 miljoen tot 103 miljoen gulden. Het bedrijfsresultaat nam toe van 3,5 miljoen tot 8,5 miljoen gulden. Dit blijkt uit het jaarverslag over 1992.

De winst wordt toegevoegd aan de reserves. Hierna bedraagt het eigen vermogen van het bureau 15,3 miljoen gulden. Alle aandelen van Tauw zijn in handen van de stichting aandelenbeheer Tauw Infra Consult.

De sterkste groeier in de Tauw Groep is, net als in voorgaande jaren, Tauw Milieu. Bij de onderdelen Tauw Civiel en Bouw was sprake van “een bevredigende ontwikkeling”. Het totaal aantal medewerkers steeg met 50 tot 850, waardoor Tauw tot een der grootste ingenieursbureaus in Nederland gerekend kan worden.

Tauw denkt dit jaar een winst te behalen van ongeveer 3 miljoen gulden. Op basis van de gegevens over de eerste drie maanden kan worden gesteld dat de bedrijfsopbrengsten door autonome groei dit jaar met 7 procent zullen stijgen tot 108 miljoen gulden, zo deelt de directie mede.