Forum wil meer band met Indonesië

DEN HAAG, 28 JUNI. Samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding, conferenties over het milieu en het voedselvraagstuk, en een eigen tijdschrift: het Forum Nederland-Indonesië dat vandaag in Den Haag is opgericht vindt de tijd rijp om een nieuwe verhouding tussen de Nederlandse en de Indonesisiche samenleving te creëren.

De Nederlands-Indonesische betrekkingen zijn onder druk komen te staan toen Indonesië in maart vorig jaar besloot verdere Nederlandse ontwikkelingshulp te weigeren. Inmiddels zijn overigens op allerlei andere terreinen de banden aangehaald. De Raad van Advies van het Nederlandse forum staat onder voorzitterschap van de voormalige chef defensiestaf generaal b.d. G.L.J. Huijser.