d'Ancona dreigt RTL4 met indienen klacht bij Luxemburgse overheid

DEN HAAG, 28 JUNI. Minister d'Ancona (WVC) geeft het commerciële televisiestation RTL4 nog “een paar maanden” de tijd om te voldoen aan de Europese reclameregels. Is dat binnen deze termijn niet het geval, dan zal ze een klacht indienen bij de Luxemburgse overheid.

d'Ancona zei dit gisteren in het televisieprogramma Het Capitool waarin ze reageerde op de oprichting vorige week van RTL5, een tweede op Nederland gericht commercieel televisiestation. RTL4 en RTL5 zijn onderdeel van het Luxemburgse bedrijf RTL4 S.A.

Drie weken geleden antwoordde d'Ancona op vragen van het Tweede-Kamerlid Beinema (CDA), dat het commerciële station RTL4 regelmatig de Europese reclamebepalingen overtreedt. Dat bleek uit een onderzoek van het Commissariaat voor de Media, dat gedurende twee weken de programma's van RTL4 heeft gecontroleerd. Daaruit bleek dat de maximale norm van 20 procent reclame per uur wordt overschreden.

Ook neemt het station onvoldoende tijd in acht tussen twee reclameblokken in een programma. De minimum-norm daarvoor is twintig minuten. Verder maakt RTL4 zich volgens het Commissariaat voor de Media veelvuldig schuldig aan sluikreclame. Volgens de Europese richtlijn is sluikreclame verboden. Gesponsorde programma's moeten worden voorzien van een aankondiging vooraf.

Overleg van het Commissariaat met RTL4 begin dit jaar over toepassing van de Europese richtlijn die commerciële televisie regelt, had volgens d'Ancona geen resultaat. Het station is alleen gestopt met reclameblokken met slechts één spotje. Over de aanwezigheid van sluikreclame, de overschrijding van de maximum-norm en de duidelijke aankondiging van reclameblokken viel geen overeenstemming te bereiken.

Volgens een woordvoerder van WVC gaat het om een “ingewikkelde zaak”, onder meer omdat de Europese normen verschillend kunnen worden genterpreteerd. Minister d'Ancona zei drie weken geleden geen aanleiding te zien de overtredingen te bespreken met haar Luxemburgse collega. Zij kondigde toen aan dat het commissariaat de programma's van RTL4 steekproefsgewijs zou blijven controleren.

De minister van WVC heeft kan overtreding door RTL4 van de reclameregels ook aanhangig maken bij het Europese Hof van Justitie.