CULTUUR EN ILLUSIE

In "Cultuur en illusie' (NRC Handelsblad, 19 juni) stelt Kees Intven dat organisatiecultuur een relevant concept is om te verklaren wat in organisaties gebeurt, maar een ongeschikt instrument voor snelle cultuurverandering.

Al in 1982 (toen "organisatiecultuur' nog een betrekkelijk nieuw fenomeen was), benadrukten organisatieadviseurs Terrence Deal en Allan Kennedy in "Corporate Cultures', dat cultuurverandering veel tijd geld en inspanning kost: “Many managers underestimate the time it takes to achieve real and lasting change in organizations”: “(...) change is time-consuming and very expensive”.

Dat cultuurverandering tijd en geld kost is geen reden om afstand ervan te doen. Immers, het succes van veel organisaties is in grote mate afhankelijk van de mensen die er werken. Structurele veranderingen zijn vaak onvoldoende om zinkende bedrijven boven water te houden. Aandacht voor culturele veranderingsprocessen is een goede aanvulling.

    • Albert Jan B. Postma