Dit is een artikel uit het NRC-archief

Politiek

CDA: 1000 ambtenaren minder

DEN HAAG, 28 JUNI. De CDA-fractie in de Tweede Kamer zet zijn plan door om het kabinet te dwingen het aantal ambtenaren nog dit jaar met duizend extra te verminderen. Dit liet het Kamerlid Paulis vanmiddag desgevraagd weten.

Vice-premier Kok noemde de CDA-plannen afgelopen vrijdag namens het kabinet nog technisch en sociaal niet uitvoerbaar. Ook de PvdA-fractie in de Tweede Kamer is tegen de CDA-voorstellen.

“Ik heb van die oprispingen kennis genomen”, zei Paulis, “maar ik zie geen reden om daaraan consequenties te verbinden.” Hij blijft bij zijn voornemen om via begrotingswijzigingen de diverse ministers te dwingen formatieplaatsen op hun departementen te schrappen. Paulis heeft berekend dat één formatieplaats ongeveer 73.000 gulden per jaar kost. Hij zal dus met bezuinigingsvoorstellen komen van in totaal 73 miljoen gulden.

Donderdag, op de laatste dag voor het zomerreces van de Tweede Kamer, doet zich daarvoor de gelegenheid voor. Dan staan suppletoire begrotingen van zes ministeries op de agenda. De CDA-fractie wil, aldus Paulis, zoveel mogelijk evenredig over de departementen tot bezuinigingen komen. Een uitzondering wordt gemaakt voor de politie, de rechterlijke macht en het gevangeniswezen. Een consequentie van deze evenredigheid is bijvoorbeeld dat het ministerie van Lubbers, algemene zaken, één derde formatieplaats (24.000 gulden) moet inleveren.

Kok heeft afgelopen vrijdag aangekondigd dat hij deze week politiek beraad zal voeren over deze kwestie met premier Lubbers en minister Dales. Hij heeft becijferd dat als gevolg van de CDA-plannen ambtenaren met terugwerkende kracht zouden moeten worden ontslagen en bijvoorbeeld bij de Belastingdienst 240 mensen zouden moeten verdwijnen.

Het CDA weet zich in de Tweede Kamer gesteund door de VVD. Samen beschikken deze fracties over 76 van de 150 zetels. Coalitiepartner PvdA zag aanvankelijk wel brood in de CDA-plannen. De PvdA-fractie is daarop teruggekomen, sinds het kabinet in april een efficiency-korting van 240 miljoen gulden op het ambtelijk apparaat aankondigde.