Agenda

Laatste week voor het zomerreces in de Tweede Kamer, waarin als gebruikelijk een zee van onderwerpen wordt afgehandeld, onder andere arbeidsdeelname allochtonen en de trendbrief over extra woningbouw (dinsdagavond), de Toekomstconferentie Antillen, WAO en het centraal overleg, omroepfrequentiebeleid en de sterkte van de marechaussee (alle donderdag). In de Eerste Kamer dinsdag mogelijk de wijziging van de WAO.

    • Mark Kranenburg
    • Rob Meines