Zojuist verschenen

G.J.M. Bartelink: De bloeiende woestijn. De wereld van het vroege monachisme 214 blz., Ambo, ƒ 49,50

Henk de Velde: Zwaaien naar Bluff 160 blz., gell., Elmar, ƒ 29,50

Claire van Putten (m.m.v. Nicole van Goethem): Antwerps zakwoordenboek 78 blz., Nijgh & Van Ditmar ƒ 14,90

Mark Kuiper: De vaas van Huizinga. Over geschiedenis, verhaal en de betekenis van de dingen die voorbij gaan 205 blz., VU Uitgeverij, ƒ 45,-

Els ten Napel (samenstelling), Benno van Tilburg (redactie): Amsterdamse sinjoren, 1576-1622. In het voetspoor van Antwerpse immigranten 96 blz., gell., Bas Lubberhuizen, ƒ 19,50

Rosemarie Buikema en Anneke Smelik (red.): Vrouwenstudies in de cultuurwetenschappen 251 blz., Coutinho, ƒ 34,50

J.W. Rap: Wegbereiders der revolutie. Calvinisme en de strijd om de democratische rechtsstaat 440 blz., Wolters-Noordhoff, ƒ 89,-

G.J.M. Bartelink: De bloeiende woestijn. De wereld van het vroege monachisme 214 blz., Ambo, ƒ 49,50

Emeritus-hoogleraar oud-christelijk Grieks en Latijn belicht de betekenis voor de Westeuropese cultuur van de opkomst der monniken vanaf de vierde eeuw na Christus, die zich aanvankelijk manifesteerde als een beweging van individuen op zoek naar de oude geloofstradities en later uitmondde in de stichting van kloosters als bastions van de beschaving.

Henk de Velde: Zwaaien naar Bluff 160 blz., gell., Elmar, ƒ 29,50

Onfortuinlijke solo-zeiler verhaalt in dagboek van non-stop reis om de wereld in zijn catamaran van ruim een miljoen gulden die uitliep op een catastrofe toen hij zwaar gewond raakte door een aanvaring met een onbekend dobberend voorwerp.

Claire van Putten (m.m.v. Nicole van Goethem): Antwerps zakwoordenboek 78 blz., Nijgh & Van Ditmar ƒ 14,90

Verzameling van bijna 1500 uitdrukkingen, tussenvoegsels en scheldwoorden die in de Scheldestad gebezigd schijnen te worden.

Mark Kuiper: De vaas van Huizinga. Over geschiedenis, verhaal en de betekenis van de dingen die voorbij gaan 205 blz., VU Uitgeverij, ƒ 45,-

Proefschrift van geschiedfilosoof die meent dat historie gezien kan worden als een spel dat vraagt om een benadering waarin interpretatie van praktische betekenis en representatie van esthetische betekenis samengaan, vanuit het perspectief dat veel historici de hoop koesteren dat hun verhalen de lezer toegang bieden tot iets dat ooit echt was.

Els ten Napel (samenstelling), Benno van Tilburg (redactie): Amsterdamse sinjoren, 1576-1622. In het voetspoor van Antwerpse immigranten 96 blz., gell., Bas Lubberhuizen, ƒ 19,50

Historisch geografe volgt aan de hand van stadswandeling door de hoofdstad het spoor terug van de grootscheepse Zuidnederlandse immigratie na de val van Antwerpen in 1585 die een enorme kwaliteitsimpuls voor Holland betekende.

Rosemarie Buikema en Anneke Smelik (red.): Vrouwenstudies in de cultuurwetenschappen 251 blz., Coutinho, ƒ 34,50

Met steun van de Vakgroep Vrouwenstudies Letteren van de Universiteit Utrecht tot stand gekomen poging tot staalkaart van de feministische wetenschap in Nederland.

J. W. Rap: Wegbereiders der revolutie. Calvinisme en de strijd om de democratische rechtsstaat 440 blz., Wolters-Noordhoff, ƒ 89,-

Politiek-theoretische dissertatie over de verhouding tussen het geloof en democratisering, die belicht wordt aan de hand van de denkbeelden die een rol speelden in de grote westerse revoluties: die van de hugenoten in de zestiende eeuw, de Engelse revolutie van 1640, de Glorious Revolution van 1688, de Amerikaanse revolutie in 1776 en de Franse Revolutie van 1789.