Weekoverzicht

Na maanden van tegenslagen kon de Amerikaanse president Clinton deze week een fraaie overwinning bijschrijven. De Senaat ging akkoord met het vijfjarenplan voor vermindering van het begrotingstekort. Het was op het nippertje: 50 stemmen vóór en 49 tegen. Vice-president Al Gore moest er persoonlijk aan te pas komen om de beslissende stem uit te brengen. Clintons plan kwam er niet ongeschonden doorheen: op het punt van de milieubelasting en de bezuinigingen op sociale uitgaven bracht de Senaat veranderingen aan. Clinton wil het begrotingstekort de komende vijf jaar met 500 miljard dollar terugdringen.

De EG-top in Kopenhagen heeft weinig concrete voorstellen gebracht over de bestrijding van de werkloosheid in Europa. De regeringsleiders hielden het bij besluiten over Oost-Europa, de infrastructuur en het midden- en kleinbedrijf. Besloten werd industrie- en landbouwprodukten uit Oost-Europa versneld toegang te geven tot de Europese markt. De invoertarieven worden verlaagd en bovendien mag Oost-Europa meer produkten invoeren dan tot nu toe het geval was.

In een antwoord op de economische malaise zal de EG bovendien 3 miljard ecu extra uittrekken voor de infrastructuur en steun aan het midden- en kleinbedrijf. Bovendien zal geld uit de zogenoemde structuurfondsen worden gebruikt voor het oppeppen van de economische bedrijvigheid in achtergebleven regio's.

Na maanden van schandalen over het extravagante uitgavenpatroon van zijn Oosteuropabank is Jacques Attali dan toch gezwicht voor de druk. Gisteren bood hij zijn ontslag aan. In zijn ontslagbrief schrijft hij dat de negatieve berichten een ongunstige uitwerking hebben op de bank en dat hij in het belang van de EBRD aftreedt. Attali wordt wellicht opgevolgd door de Amerikaan Ernest Stern, die door Attali reeds was gepolst als "tweede man'.

Frankrijk en Duitsland liggen overhoop over de rentepolitiek van de Bundesbank. De Duitse minister van financiën, Theo Waigel, wees deze week een uitnodiging van zijn Franse collega Alphandéry van de hand om te komen praten over een gezamenlijk rente-initiatief. Waigel wees de uitnodiging van de hand, officieel omdat hij het te druk had, maar naar achter de schermen verluidt omdat hij zich ergert aan de arrogantie van de Fransen om de Duitsers te "ontbieden' in Parijs en de eerdere kritiek van Alphandéry over het beleid van de Bundesbank. Frankrijk wil graag dat de Duitse rente daalt, om zo meer lucht te krijgen voor stimulering van de eigen economie.

Temidden van alle economische somberheid in de EG was er deze week één gunstig bericht: in vrijwel alle EG-landen daalt de inflatie gestaag. In mei daalde de gemiddelde inflatie tot 3,3 procent op jaarbasis. Vorig jaar was dat nog 4,7 procent. Alleen Griekenland viel uit de toon: de inflatie steeg in mei met 0,6 procent tot 16,4 procent. Nederland behoort tot de middenmoot met een inflatie van 2,2 procent.

    • Friederike de Raat