"VN-macht desnoods weg' uit Joegoslavië

BELGRADO, 26 JUNI. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties heeft vandaag gedreigd met algehele terugtrekking van VN-troepen uit ex-Joegoslavië, omdat de veiligheidssituatie voor de VN-soldaten steeds verder verslechtert en “de partijen geen vredeswil aan de dag leggen”, zo meldt de BBC-radio.

De uitspraak van Boutros Boutros-Ghali, in een verslag aan de Veiligheidsraad van de VN, viel in tijd samen met de aankondiging van Kroatië dat het eind deze maand een eind wil maken aan de aanwezigheid van VN-vredestroepen in de Servische zones van Kroatië, omdat hun aanwezigheid sinds vorig jaar de Servische bezetting van ongeveer een kwart van het territorium van Kroatië slechts heeft "gestabiliseerd'.

Boutros-Ghali verklaarde een terugtrekking van alle VN-troepen te zullen bepleiten wanneer de situatie voor de VN-macht UNPROFOR nog verder verslechtert. In Genève zei VN-bemiddelaar Thorvald Stoltenberg dat “het tijd wordt voor impopulaire beslissingen”. Hij deed dat na een aankondiging van de VN-organisatie voor hulp aan vluchtelingen zich uit delen van Bosnië-Herzegovina terug te willen trekken, omdat alle partijen zich steeds dreigender opstellen.

Aan een verlenging van het mandaat van de VN-troepen in Kroatië valt alleen te denken bij een verandering van het per 30 juni aflopende mandaat, aldus de bekendmaking. Al eerder is in Zagreb duidelijk gemaakt dat daarmee een gewapende interventie door de vredesmacht tegen de Servische militaire eenheden wordt bedoeld. Zegslieden van de VN waarschuwen al enkele weken voor hervatting van het Servisch-Kroatische conflict in Kroatië.

De Bosnische vice-president Ganic heeft gedreigd met grootscheepse terreur door Bosnische vluchtelingen als Europa niet bereid is het streven naar een militaire zege van zijn oorlogspartij te steunen. Ganic heeft zich met president Alija Izetbegovic teruggetrokken in Sarajevo, terwijl in Zagreb een meerderheidsfactie uit het Bosnische presidium vergaderde die het vredesoverleg in Genève wil voortzetten.

De Veiligheidsraad van de VN heeft vannacht het debat over opheffing van het wapenembargo tegen Bosnië tot dinsdag verdaagd. De Bosnische delegatie zei meer tijd nodig te hebben.