"Verdiept spoor goed alternatief voor Betuwelijn'

ARNHEM, 26 JUNI. De aanleg van een verdiepte Betuwespoorlijn volgens het zogenoemde V-polderprincipe is technisch haalbaar en niet duurder dan een lijn op tien meter boven het maaiveld met drie meter hoge geluidsschermen.

Dat blijkt uit een studie die de provincie Gelderland heeft laten verrichten door Volker-Stevin. Het rapport zal dinsdag aan minister Maij-Weggen worden aangeboden. Volgens de Gelders gedeputeerde J. de Bondt blijkt uit het onderzoek dat de V-polder een volwaardig alternatief is voor bovengrondse aanleg.

De kosten van een lijn volgens het V-polderprincipe bedragen 36.600 gulden per meter, zo berekent Volker-Stevin. Een lijn op een dijk, tien meter boven het maaiveld (zoals in het huidige kabinetsvoorstel) kost volgens het rapport 34.000 gulden per meter.

De totale investering zal volgens deze berekeningen voor beide varianten op tussen de 5 en 6 miljard uitkomen, zo stelde projektleider J. Boneveld van Volker-Stevin gisteren desgevraagd.

De V-polder bestaat uit een langwerpige kuip die door schuine wanden op zijn plaats wordt gehouden. De spoorrails komen te liggen op een diepte van ongeveer vier meter. De constructie kan worden overkapt.

Het bouwconcern Volker-Stevin bestudeerde op verzoek van de provincie Gelderland de mogelijkheid van een V-polder voor het proeftracé tussen het verkeersplein Deil en het Amsterdam-Rijnkanaal bij Tiel. Op deze twintig kilometer zijn alle eventuele moeilijkheden voorhanden: er zijn kruisingen met spoorlijnen, lokale wegen, waterwegen en leidingen. In alle gevallen is de V-polder technisch haalbaar, zo stelt Volker-Stevin in het rapport.

De provincie heeft ingenieursbureau BRO de geluidsoverlast van de V-polder laten onderzoeken. Zonder absorberende wanden komt de V-polder akoestisch overeen met een spoorlijn op maaiveldhoogte en een scherm van drie meter hoogte. Met absorberende wanden of afdekking is neemt het geluid verder af.

Bij een spoorlijn op maaiveldhoogte en een geluidsscherm van drie meter hoogte moet een afstand van 725 meter in acht genomen worden voor het door de provincie Gelderland verlangde geluidsniveau van 47 DBA is bereikt. Bij een V-polder met absorberende wanden is de afstand 375 meter. Volker-Stevin stelt dat een groot voordeel van haar concept is dat geluidwerende maatregelen ook later worden aangebracht.

Volker-Stevin zegt geen exacte kostenraming voor de hele Betuwelijn te kunnen maken, omdat er nog geen bestek en tekeningen voor het complete traject beschikbaar zijn. Men verwacht dat een V-polder niet op alle delen van de lijn noodzakelijk zal zijn. Ook de provincie Gelderland gaat ervan uit dat op sommige delen van het traject met een normale lijn op maaiveldhoogte kan worden volstaan.