United Bus vorig jaar in rode cijfers

Busfabrikant United Bus uit Veldhoven is vorig jaar in de rode cijfers terechtgekomen.

Kon in 1991 nog een winst worden gepubliceerd van 10,3 miljoen gulden, vorig jaar werd 4,9 miljoen gulden verlies geleden. De omzet nam vorig jaar wel licht toe van 541 miljoen naar 551 miljoen gulden. De belangrijkste oorzaak van de verslechtering bij United Bus ligt bij onderdeel Den Oudsten in Woerden. Dit bedrijf lijdt onder de bezuinigingsdrift van de Nederlandse overheid waardoor een scherpe daling ontstond in de aanschaf van nieuwe bussen voor het openbaar vervoer.

Tot United Bus behoren Bova in Valkenswaard, Daf Bus in Eindhoven, Den Oudsten, de Britse Optare, de Deense DAB en de Zwitserse Ramseier & Jenzer (50 procent). Bij de groep werken ongeveer 1800 mensen. De vraag of de slechte gang van zaken en de sombere vooruitzichten gevolgen voor het personeel zullen hebben, zei directeur drs. A.M.C. Meijs desgevraagd nog niet te kunnen beantwoorden. Ook Daf Bus, leverancier van busonderstellen, ondervond de gevolgen van de verminderde aankopen door busvervoersondernemingen. Door verhoogde exportactiviteiten kon een aantal belangrijke orders uit Duitsland bij Den Oudsten nog voor enige compensatie zorgen.

De vraag naar bussen in West-Europa groeide vorig jaar matig (met 0,8 procent). De vraag nam wel sterk toe (met 45,5 procent) in Duitsland, maar in de meeste andere landen werd hij kleiner.

United Bus bewerkstelligde een stijging van het marktaandeel in Groot-Brittannië, België, Frankrijk, Oostenrijk, Portugal en Zweden. In Spanje werden afzet en marktaandeel geringer. Het marktaandeel van het concern in West-Europa bedraagt 6,3 procent. Daarmee is United Bus zevende op de Europese ranglijst van busfabrikanten.