"Uitkomst Wenen vrijbrief voor beknotten persvrijheid'

WENEN, 26 JUNI. Eén partij is bijzonder ontevreden over de "Verklaring van Wenen' die de VN-Wereldconferentie over de mensenrechten vanavond heeft goedgekeurd: de internationale pers.

In de opgesomde beginselen staat dat de Wereldconferentie “de toegenomen betrokkenheid van de media” bij de mensenrechten aanmoedigt. De vrijheid en bescherming van de pers “zou gegarandeerd moeten worden binnen het kader van de nationale wetgeving”, aldus de verklaring (curs.red.).

Dat kan echter juist betekenen dat de pers helemaal niet meer in staat zal zijn over kwesties van mensenrechten te berichten omdat nationale regeringen daar met een beroep op "Wenen' en met hun eigen wetten in de hand bezwaar tegen kunnen maken, zo werd Westerse gedelegeerden voorgehouden.

Ze bogen het hoofd. De tekst van de desbetreffende paragraaf was er bij vooroverleg in Geneve doorgeslipt. Omdat ze al was goedgekeurd voordat de conferentie begon, kon er in Wenen niet meer aan gesleuteld worden.

Maar de Verenigde Staten beloofden tijdens de slotzitting nog een poging te zullen wagen voor het First Amendment. Daar is het niet meer van gekomen.